Terug naar overzicht

‘Koken is ook techniek’

Vierdejaars Ivette Wouters denkt niet dat ze competent genoeg is om technieklessen te geven. ‘Ik heb daar amper onderwijs in gehad. De Pabo is nu wel bezig om meer technieklessen te gaan geven. Dat vind ik goed. In de bovenbouw van het basisonderwijs zijn er zeker al kinderen die toe zijn aan meer technieklessen.’ Ivette denkt niet dat er al echte technieklessen gegeven zouden moeten worden in de onderbouw. ‘Die kleintjes moeten op een speelse kennis maken met techniek, dat kan wel.’

Michelle Mateijsen, derdejaarsstudent, vindt het heel belangrijk dat er techniek wordt gegeven op de basisschool. ‘Alles wat je ziet, heeft te maken met techniek. Nu wordt er veel aandacht gegeven aan taal en rekenen en dat is ook belangrijk, maar techniek moet niet vergeten worden. In de onderbouw zouden ze spelenderwijs meer in aanraking moeten komen met techniek door bijvoorbeeld meer dingen te bouwen. Als techniekonderwijs op de basisschool meer wordt aangeboden, denk ik dat de kans ook groter is dat kinderen in het vervolg een technische studie gaan doen.’

Geen droge sommen meer

Volgens Mart van Gool, docent techniek bij de Pabo, wordt er nog te weinig aandacht besteed aan technieklessen in het basisonderwijs. ‘Het voornaamste probleem bij basisschoolleerkrachten is dat ze zelf niet in de gaten hebben dat ze bezig zijn met techniek. Ze zijn zich niet bewust van de mogelijkheden die de materialen om zich heen bieden’, zegt Van Gool. ‘Kinderen van tegenwoordig leren anders en daar moeten leerkrachten meer op anticiperen. Ze moeten mee met de tijd. De kinderen zitten niet meer te wachten op droge sommen uit een boek.’

‘Wat je ook kunt doen om kinderen te leren rekenen, is koken. Nu zul je denken, koken? Dat heeft toch niks met rekenen en techniek te maken? Jawel. Als kinderen 50 gram boter nodig hebben uit een pakje van 250 gram, leer je ze hoe ze moeten omgaan met breuken. Dit is maar een simpel voorbeeld, maar zo werkt het wel. Het sommetje dat ze op papier zo moeilijk konden uitrekenen, is nu ineens duidelijk geworden. De kinderen van nu zijn niet meer auditief, maar visueel ingesteld’, zegt Van Gool.

Verdiepen in techniek

Rob Ligtvoet is twee jaar geleden afgestudeerd bij de Pabo in Breda. ‘Ik vind het een goed initiatief van de regeringspartijen. Ze willen namelijk anticiperen op het feit dat er een groot tekort aan banen gaat komen in de technieksector. Leerlingen moeten enthousiast gemaakt worden voor techniek. Ik vraag me alleen af op welke wijze ze techniek willen invoeren. Het programma op de basisschool is nu al zo vol en als je daar een vak bij gaat doen, wordt de werkdruk voor de kinderen en de leraren nog hoger.’ Ligtvoet weet niet of hij alle facetten van techniek zal kunnen geven. ‘We hebben wel het een en het ander gehad op de Pabo, maar ik zou me wel meer moeten verdiepen in de stof om goede technieklessen te kunnen geven.’ [TvG]

Lees ook het eerder verschenen artikel

'Meer technieklessen op de pabo' 06-12-2012 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?