Terug naar overzicht

Opnieuw banen weg bij Inholland

De hogeschool is net klaar met een forse reorganisatie. Door de stevig verminderde instroom en de overheidsbezuinigingen zijn er in een jaar tijd 470 voltijdsbanen verdwenen. Nu het stof is gaan liggen, verschijnt het bericht dat er de komende vier jaar nog eens tweehonderd banen weg moeten om Inholland financieel gezond te houden.

Stoppen met deeltijd

Het is helemaal niet zeker dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, zegt bestuursvoorzitter Terpstra in een telefonische reactie, en bovendien is de aanleiding anders: 'Inholland krijgt de komende jaren een heel ander profiel. Minors verdwijnen en we stoppen met nagenoeg al het deeltijdonderwijs. Daarvoor in de plaats komen brede bachelors met verschillende afstudeervarianten. Als die hele verandering doorgaat, schat ik dat er in 2017 rond de tweehonderd minder mensen nodig zijn.'

Dat is volgens Terpsta niet te vergelijken met de klassieke, uit nood geboren sanering van het afgelopen jaar. 'De nieuwe reorganisatie zetten we in gang omdat we er een betere hogeschool van hopen te worden. Er zijn al veel stappen in de goede richting gezet door meer focus aan te brengen in ons opleidingenaanbod.'

Brede bachelors

Bovendien kan het aantal banen dat verdwijnt, best meer worden – of minder. 'Het hangt van zoveel factoren af. Ik kan me bijvoorbeeld best voorstellen dat de brede bachelors veel studenten trekken. Als dat het geval is, blijven er meer banen behouden dan ik nu inschat. Verder speelt het overheidsbudget natuurlijk een rol.' Hij verwacht dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?