Terug naar overzicht

Rente op studielening nog nooit zo laag

Wie leent bij DUO, betaalt daarover al tijdens de studie rente. Hoe hoog die is, is afhankelijk van wat de Nederlandse staat betaalt voor leningen. Het percentage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en in 2013 is dat dus 0,6 procent.

Fijn voor huidige studenten maar nog fijner voor wie dit jaar afstudeerde of stopte met zijn studie. Het rentepercentage voor deze groep wordt namelijk telkens voor een periode van vijf jaar vastgezet. Wie in 2012 voor het laatst in de collegebanken zat heeft dus geluk en betaalt vijf jaar lang slechts 0,6 procent. Pas in 2018 geldt voor hen een nieuw percentage.

Pech

Ter vergelijking: wie in 2011 afstudeerde, zit tot en met 2016 vast aan een rentepercentage van 1,39 en wie in 2008 klaar was, betaalt nu 3,58 procent rente. Studenten die in 1992 afstudeerden hadden pech: zij betaalden vijf jaar lang een rentepercentage van 9,49 – het hoogste tot nu toe.

De gemiddelde studieschuld bedraagt rond de 15.000 euro. Sinds dit jaar kunnen aflossers het terugbetalen van hun schuld tijdelijk stopzetten. Ze krijgen daartoe vijf zogenaamde ‘jokerjaren’ (zestig maanden) die ze in periodes van minimaal drie maanden kunnen inzetten. De rente loopt in die tijd wel gewoon door en de maximale terugbetalingstermijn van vijftien jaar wordt verlengd met het aantal opgenomen jokermaanden.

Schatting

Het precieze bedrag dat studenten moeten terugbetalen, kan dus pas na afstuderen worden vastgesteld. Wie alvast een schatting wil maken van het bedrag dat hij in de toekomst zal moeten aflossen, kan dat onder meer berekenen met de ‘studieleenwijzer’ van het Nibud of met het Financieel Studieplan. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?