Terug naar overzicht

Studenten krijgen in 2016 OV-kortingskaart

Bussemaker (PvdA) schrijft dit in antwoord op vragen van Kamerlid Jasper van Dijk van de SP. Ze wil in haar antwoorden niet vooruitlopen op het effect van de bezuinigingsmaatregel. Dat is volgens haar afhankelijk van het reisgedrag van studenten en de precieze afspraken die met de vervoersbedrijven gemaakt zullen worden.  

Kritiek

Over de kritiek en de vijftigduizend handtekeningen die zijn verzameld tegen haar beleid, schrijft de minister 'dat de waardering van maatregelen in de loop der tijd kan veranderen. Zo waren veel studenten nog tegen de reisvoorziening toen deze in 1991 werd ingevoerd, terwijl de reisvoorziening nu positief wordt gewaardeerd.' [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?