Terug naar overzicht

Alle ATGM-opleidingen onder een naam?

Momenteel zijn er ongeveer tachtig technische hbo-opleidingen in Nederland. Veel te veel volgens VNO-NCW. Dat is onduidelijk voor het werkveld en voor studenten. De HBO-Raad stemt daarmee in en wil het aantal opleidingen terugbrengen naar twintig. Paul van Hal, directeur van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) kwam deze week in een academieraadsvergadering toelichten wat dat betekent voor deze academie.

Twee opties

Volgens Van Hal liggen er nu twee opties binnen het domein waar de opleidingen van de ATGM onder vallen. Optie 1: alle opleidingen terugbrengen naar één gezamenlijke noemer: toegepaste natuurwetenschappen óf  optie 2; de elf landelijke opleidingen, waar ook die van ATGM onder vallen, terugbrengen naar vier: biologie, chemie, natuurkunde en overig.

‘Bij optie 1 is er sprake van één brede croho waar alles in zit’, zegt Van Hal. ‘Waar we nu vier deuren hebben namelijk Biomedisch, Chemische Technologie, Chemie en Milieukunde, zou je dan één voordeur hebben en daarna de vier deuren die er nu al zijn.’ Optie 2 vindt Van Hal lastiger: ‘onder welke noemer vallen de opleidingen als Milieukunde en Chemische Technologie?’

‘Krijg je bij optie 1 niet een breed eerste jaar?’, vraagt een studentlid van de academieraad. ‘Hoe we het uitvoeren is aan ons’, zegt Van Hal. ‘Er moet eerst een landelijk besluit worden genomen. Daarna gaan we er invulling aan geven.’

Enorm kwetsbaar

‘Ben je met een crohonummer niet enorm kwetsbaar met betrekking tot de accreditatie?’, vraagt een docentlid. ‘Dat is een van de nadelen van optie 1’, bevestigt Van Hal. ‘Het algemeen maken van de opleidingen maakt het mijn inziens ook niet beter herkenbaar voor student en werkveld. Een ander alternatief zou zijn om alle kleine opleidingen te schrappen en bij grotere opleidingen onder te brengen, maar daar is niet voor gekozen.’

Van Hal benadrukt dat de veranderingen vooral impact zullen hebben op de voorlichting en promotie van opleidingen, niet zozeer op de inhoud. In de loop van dit studiejaar wordt een besluit genomen.  [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?