Terug naar overzicht

Avans helpt scholieren met studiekeuze

Op Avans heb je het Hippocampus-programma. Een van hun doelen? De studenten verbinden met de juiste opleiding. ‘We willen met behulp van intakegesprekken bekijken of de studie bij de scholier past’, zegt Imke van Gaal, medewerker van Hippocampus. ‘Vorig jaar hebben we 2.000 intakes gedaan.  Het is de bedoeling dat in studiejaar 2014-2015 iedere nieuwe student een intake krijgt.’

Twijfels over 1 mei

‘Als de nieuwe inschrijfdatum wordt aangepast in 2014, zijn we daar in principe klaar voor’, zegt Van Gaal. ‘Voor de procedure hier is het alleen maar fijn, want anders waren de late aanmelders te laat met de intake. Maar het laat nog wel vragen open. Wat als je alsnog wil switchen van opleiding? En je weet op 1 mei nog niet of je geslaagd bent.’ 

Intake

Voor iedere opleiding is de intake anders. Eerst krijg je een digitaal assessment dat je thuis moet maken. Motivatiebrieven, getallenreeksen, ruimtelijk inzicht, het verschilt per studie. Daarna volgt er een intakemoment. Daar worden nog meer tests afgenomen en heb je gesprekken met docenten en studenten. ‘We geven een vrijblijvend advies, scholieren mogen altijd komen mits ze aan de toelatingseisen voldoen’, vertelt Van Gaal. 

Ook tijdens de opleiding wordt er in de gaten gehouden of de student de goede keuze heeft gemaakt. Er zijn gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. ‘We zijn nu vooral bezig met hoe je twijfelaars kunt signaleren. Studiekeuzeactiviteiten zijn er al wel, maar deze kunnen nog geoptimaliseerd worden’, zegt Van Gaal.

'Fouten maken is menselijk'

‘Ongeveer 30 procent van de eerstejaarsstudenten switcht van opleiding in het eerste jaar’, vertelt Van Gaal. ‘Switchen is niet erg, fouten maken is menselijk. Wij willen de studenten daar wel in faciliteren. Het belangrijkste daarbij is hoe je twijfelaars signaleert.’ Zodra een student aangeeft echt te willen stoppen met de opleiding, maar nog twijfelt over de volgende stap, wordt de student begeleid in een switchtraject.

Gemotiveerde studenten

‘Ik denk dat het een illusie is om geen uitval te willen. Die blijft er toch wel. Wat wel een doelstelling is, om de uitval na jaar 2 te verminderen. Dit verbetert ook de kwaliteit van onderwijs, want zo ga je alleen door met echt gemotiveerde studenten,’ zegt Van Gaal. ‘We willen onnodige uitval voorkomen en nodige uitval versnellen.’ [TvG]

Lees ook het eerder verschenen artikel: 

Eerder inschrijven voor betere studiekeuze (21-01-2013)  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?