Terug naar overzicht

Eerder inschrijven voor betere studiekeuze

Nu studeren steeds duurder wordt, is het voor scholieren nog belangrijker dat ze in één keer de juiste studiekeuze te maken, vindt minister Bussemaker van Onderwijs. Vanaf 2014 – het jaar waarin ze ook de basisbeurs wil afschaffen – moeten alle opleidingen een zogeheten ‘studiebijsluiter’ hebben met informatie over bijvoorbeeld contacturen, baankansen en uitval. Ook moet de naamgeving van opleidingen duidelijk worden.

Studiekeuzeactiviteiten

In het wetsvoorstel ‘kwaliteit in verscheidenheid’ dat Bussemaker vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurde, staat verder dat alle scholieren recht hebben op ‘studiekeuzeactiviteiten’. Wie daar geen behoefte aan heeft, kan door een instelling verplicht worden hierbij aanwezig te zijn.

Het studiekeuzegesprek blijft een advies. Als studenten zich voor 1 mei inschrijven, moeten instellingen hen accepteren. Scholieren die zich te laat aanmelden, zijn wél overgeleverd aan de bereidwilligheid van opleidingen om hen aan te nemen. Ook havisten die hun hbo-propedeuse op zak hebben, kunnen te maken krijgen met extra eisen als ze naar de universiteit willen.

Centrale loting

Opleidingen met een centrale loting, bijvoorbeeld geneeskunde, moeten uiteindelijk al hun studenten persoonlijk selecteren. ‘Toelating via loting past niet in een stelsel waarin de afstemming tussen student en opleiding versterkt moet worden’, vindt de minister. Opleidingen mogen wel vasthouden aan een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer de centrale loting verdwijnt, is nog niet duidelijk.

Opleidingen die van kwaliteitsbewaker NVAO het oordeel ‘excellent’ krijgen, mogen in de toekomst meer collegegeld vragen. De minister kan toestemming geven voor een bedrag van maximaal vijf keer het wettelijk vastgestelde collegegeld.

Associate degree

Om 'de juiste student op de juiste plek te krijgen' wil de minister verder de ‘associate degree opleidingen’ definitief invoeren. De tweejarige hbo-studies, ontworpen voor mbo’ers die willen doorleren maar geen trek hebben in een vierjarige bachelor, zijn niet onomstreden. In mei 2012 bleek dat er van de 48 aanvragen maar liefst 36 waren afgekeurd. De meeste van de associate degrees waren niet genoeg op de arbeidsmarkt gericht.

Ook de driejarige hbo-bachelors voor vwo’ers worden als het aan de minister ligt definitief ingevoerd. Dat moet het hbo weer aantrekkelijk maken voor vwo’ers, die steeds vaker voor een universitaire opleiding kiezen.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de ‘Strategische agenda hoger onderwijs’ die voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra in 2011 naar de Kamer stuurde. Een groot deel van de bovenstaande maatregelen werd daarin al aangekondigd.

Verschillende instellingen experimenteren al met de voorstellen uit de strategische agenda. Zo heeft een aantal hogescholen inmiddels studiebijsluiters en voeren verschillende opleidingen ‘matchinggesprekken’ met studenten. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?