Terug naar overzicht

Genoeg studentenkamers in Tilburg tot 2015

Zij doen dit naar aanleiding van de landelijke monitor studentenhuisvesting. Volgens dit landelijke kamerbehoefte-onderzoek is er in Tilburg tot en met 2020 behoefte aan ongeveer 900 extra studentenwoningen.

Talent Square

Dit jaar worden er 700 nieuwe studentenkamers opgeleverd in het project Tilburg Talent Square. Deze woningen komen in de Spoorzone aan de Hart van Brabantlaan.

Pax

WonenBreburg bouwt daarnaast het nieuwbouwcomplex Pax met 264 zelfstandige kamers. Pax is gelegen aan de Magazijnstraat, in het centrum van de stad. Ook andere partijen in de particuliere sector investeren in huisvesting, aldus de gemeente.

De partijen voorzien een mogelijk tekort na 2015. Eind 2013, als de nieuwbouwprojecten zijn opgeleverd en de nieuwe monitor studentenhuisvesting verschijnt, wordt hier opnieuw door de betrokken partijen naar gekeken. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?