Terug naar overzicht

Inholland snoeit in opleidingen

De 'hts' en de 'heao' keren terug aan de Hogeschool Inholland, maakte collegevoorzitter Doekle Terpstra via de NOS bekend. Volgens hem zien werkgevers en studenten nu door de bomen het bos niet meer. Het was al bekend dat Inholland meer brede bachelorstudies wil invoeren.

De hogeschool wil haar economiestudies reduceren tot ‘twee brede opleidingen’. Daarbinnen kunnen studenten zich in de laatste twee jaar specialiseren. Ook de techniekopleidingen wil Terpstra terugbrengen tot een overzichtelijk en herkenbaar aantal basisopleidingen.

Economie

Tegen het Hoger Onderwijs Persbureau bevestigt Terpstra dat studenten pas in hun derde of vierde jaar zullen kiezen voor economische afstudeerrichtingen die nu nog zelfstandige opleidingen zijn: small business bijvoorbeeld, of commerciële economie. Hoe lang die specialisaties precies duren, zal volgens hem in overleg met het werkveld worden bepaald.

‘Voor studenten is het grote voordeel van deze operatie dat ze aan een brede, gemeenschappelijke studie beginnen en pas een afstudeervariant hoeven te kiezen als ze met alle specialismen hebben kennisgemaakt. De kans op een verkeerde studiekeuze en uitval wordt daarmee kleiner’, aldus Terpstra

Alleen de opleidingen accountancy en bedrijfseconomie blijven volgens hem, net als nu, aparte vierjarige opleidingen. Beide opleidingen zijn al samengevoegd in het cluster 'finance' waar een deel van de vakken gezamenlijk wordt aangeboden.

Eric Westhoek, directeur van het domein management, finance en recht van Inholland, vult aan dat niet alle economiestudies in twee brede clusters zullen opgaan. De zogenoemde 'creatieve' economieopleidingen als hoger toeristisch & recreatief onderwijs, vrijetijdsmanagement en media- & entertainment management vallen buiten de beide clusters 'finance' en 'business'. Nog niet duidelijk is of daar een zelfde beweging zal worden gemaakt. Ook is nog niet besloten niet op welke locaties van Inholland er economieopleidingen gaan verdwijnen. Dat besluit zal onder meer afhangen van hun licenties, hun kwaliteit en van de regionale vraag naar afgestudeerden.

De specialisaties in het nieuwe cluster 'business' zullen langer duren dan Terpstra veronderstelt. De studenten kiezen hun afstudeerrichting volgens Westhoek al in het tweede jaar, meteen na hun brede propedeuse. ‘Specialisatie in het derde of vierde jaar zou laat zijn, want dan moet je al stagelopen en een afstudeerproject doen.’

De plannen voor de nieuwe clustering moeten nog worden goedgekeurd door de NVAO en het ministerie. Gelet op de ‘zeer goede’ beoordeling van de prestatieafspraken tussen Inholland en het ministerie, waarin de plannen al stonden aangekondigd, heeft Westhoek goede hoop dat dit zal lukken.

Techniek

Bij de technische opleidingen van Inholland is de afgelopen jaren al flink gereorganiseerd en geclusterd. Onder leiding van directeur Dirk van der Bijl van het domein techniek, ontwerpen en informatica is scheepsbouwkunde overgedragen aan de Hogeschool Rotterdam en technische informatica in Delft aan de Haagse Hogeschool. De opleidingen business it & management in Rotterdam en Den Haag worden afgebouwd en de opleiding business engineering in Haarlem is tijdelijk stopgezet in afwachting van definitieve afbouw. Van der Bijl: ‘De opleiding was te breed volgens het werkveld en had te weinig smoel om zelfstandig te kunnen voortbestaan.’

Inholland behoudt in elk geval haar vier grootste zelfstandige opleidingen, waarvoor studenten vanaf dag één kiezen: werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische bedrijfskunde en luchtvaarttechnologie. Mechatronica wordt bij Inholland geen aparte opleiding, maar een afstudeerrichting. Van der Bijl: ‘Het bedrijfsleven ziet graag dat we onze studenten zo breed mogelijk opleiden.’

Precies om die reden worden de drie bouwopleidingen van Inholland – civiele techniek, bouwkunde en bouwmanagement & vastgoed – zoveel mogelijk in elkaar geschoven, al leiden ze elk wel op voor een apart diploma. In het eerste jaar volgen de studenten zoveel mogelijk vakken samen, maar daarna moeten ze hun definitieve studiekeuze maken.

Bij de vier ict-opleidingen van Inholland volgen studenten nu al dezelfde propedeuse. Straks kunnen ze per locatie hooguit nog twee afstudeerrichtingen kiezen, afhankelijk van de vraag in de regio. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?