Terug naar overzicht

Lector: ‘Meer samenwerking in de bouw’

In het onderzoek “Collaborative Design Support” richt Quanjel, die als lector verbonden is aan de Academie voor Bouw & Infra, zich op de samenwerking tussen architecten en aannemers. ‘Zij zijn beiden betrokken bij bouwprojecten, maar delen hun kennis nog te weinig’, zegt Quanjel. ‘Dat zie je ook terug in de opleiding. Na een jaar kiest de een als richting Architectuur en de ander Bouwtechniek. Ze leren te weinig hoe ze die kennis met elkaar kunnen delen.’

Complexer

Ondertussen volgen de ontwikkelingen in de bouwwereld elkaar in rap tempo op. Quanjel: ‘Gebouwen moeten aan steeds meer eisen voldoen, er worden nieuwe technieken gebruikt en de keuze uit materialen wordt groter. Daardoor wordt de ontwerpfase steeds complexer. Dan is het handig om gebruik te maken van elkaars expertise. Soms heeft de aannemer bijvoorbeeld met een bepaald materiaal gewerkt, dat de architect nauwelijks kent.’

Om het delen van elkaars kennis te bevorderen, ontwikkelde Quanjel samen met professionals een training: ‘Het gaat daarbij niet alleen om het uitwisselen van informatie. Je moet het ook uitwisselen op een manier die de ander begrijpt.’ Bovendien heeft Quanjel observatie- en analysemethodes ontwikkeld om na te gaan of er daadwerkelijk kennis is uitgewisseld: ‘Want je kunt mensen wel bij elkaar zetten en met elkaar laten praten. Het gaat er toch vooral om dat ze ook iets opsteken van elkaar.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?