Terug naar overzicht

Nominaties Avans Innovatieprijs bekend

Net als vorig jaar worden er dit jaar twee innovatieprijzen uitgedeeld. In de eerste categorie vallen de innovaties die ontwikkeld zijn binnen een academie of diensteenheid. De andere categorie kun je winnen als de innovatie academie- of dienstoverstijgend is.

De genomineerden in de categorie ‘binnen een academie of diensteenheid’ zijn:

ATM met ‘SLB Smart Energy-Style’

Het team Elektrotechniek heeft een vorm van studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld die beter past bij de karakters van elektrotechnici van student en docent.

AMUX met ‘CMD SESSIES | Shop Talk Pub’

CMD SESSIES is een onderwijsexperiment waarbij honderd derdejaarsstudenten Communication & Multimedia Design in dertien teams van acht studenten een dag moeten organiseren. Hierin komen alle facetten van hun opleiding terug. Ze bedienen hun medestudenten in de vorm van een workshop (Shop), een lezing (Talk) en een publicatie (Pub).

AAFM met ‘Workshops Ethiek en Integriteit’

De workshops Ethiek en Integriteit worden gebruikt om studenten op te leiden tot integere beroepsbeoefenaren. Bij de workshops worden morele dilemma’s aangedragen. De afstudeerders van de vier opleidingen van de Academie voor Algemeen Financieel Management zitten door elkaar tijdens de workshops.

De genomineerden in de categorie ‘academie- of dienstoverstijgend’ zijn:

AMB (HRM) met ‘Het buddyproject’

HR-professionals van verschillende organisaties worden als buddy’s gekoppeld aan een klas. De buddy’s ontmoeten hun klas een keer in ieder blok, waar ze thema’s die op dat moment in de lessen aan de orde zijn, toelichten vanuit de praktijk.

AOC met ‘AOC’

Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) heeft als doel het stimuleren, breed verspreiden, verbeteren en structureel verankeren van ondernemerschapsonderwijs. Dit doen ze in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en organisaties.

AM met ‘Innovation in a week’

Vijf teams van studenten gaan aan de slag met een gegeven technologie om productinnovaties te bedenken en te realiseren in zeven dagen onder voortdurende coaching van experts.

Stemmen

Wie er met de wisselbokaal en de 1.000 euro prijzengeld vandoor gaat, wordt dit jaar niet alleen bepaald door de jury. Op 18 maart houden de zes genomineerden een pitch voor de jury. De jury bepaalt voor 50 procent wie de prijs in iedere categorie wint. Voor het eerst bepalen ook studenten en medewerkers wie er met de prijzen naar huis gaan. Na 18 maart kun je stemmen op jouw favoriet in beide categorieën. Waar je kunt stemmen, wordt later bekend gemaakt.

De twee winnaars worden bekend gemaakt op de Avans Onderwijsdag op 11 april. Vorig jaar won de opleiding Advanced Business Creation de innovatieprijs voor het project Kenniskring, een alternatieve vorm van onderwijs. De tweede innovatie prijs ging naar het project Student ondersteunt Student (SoS) van de Academie voor Sociale Studies Breda.  [TvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?