Terug naar overzicht

Onderwijsinspectie: Avans heeft rechtmatig gehandeld

Afgelopen jaar is er binnen Avans discussie ontstaan over het al of niet verplicht zijn van de landelijke Overall toets voor studenten Accountancy. Bij de Accountancy-opleidingen in Breda en Den Bosch werd daarmee tot september 2011 verschillend omgegaan. Vanaf het studiejaar 2011-2012 is de OAT ook in Den Bosch verplicht.

Landelijke eisen

Een aantal Bossche studenten maakte in januari 2012 bezwaar tegen wat zij zagen als een verzwaring van de opleiding en heeft een anonieme brief verstuurd aan het Brabants Dagblad en waarin ze spraken over oudere Avansdiploma's die niet aan de landelijke eisen voldoen.

Daar is volgens de Onderwijsinspectie geen sprake van. ‘Wat er gebeurd is in Den Bosch is misschien niet wenselijk, maar ook niet tegen de regels’, zegt Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans.

Beroepsgroep

Rüpp is tevreden over het rapport van de Onderwijsinspectie en het traject dat Avans heeft doorlopen. ‘We hebben de zaak zelf onder de aandacht gebracht bij de inspectie en zijn voortdurend in gesprek gebleven. Er is natuurlijk wel iets vreemds aan de hand met de Accountancy-opleidingen. Er is naar mijn weten geen enkele andere beroepsgroep die zo’n stempel drukt op een hbo-opleiding.’

De bestuursvoorzitter wijst hierbij op het verplicht stellen van de OAT binnen de hbo-opleiding. ‘Feitelijks valt die toets buiten het curriculum. Bij afronding krijg je alleen een aantal vrijstellingen als je door gaat studeren.’

Landelijk vervolgonderzoek

Naar aanleiding van de zaak bij Avans stelt de Onderwijsinspectie een landelijk vervolgonderzoek in. ‘Er zijn wel tien verschillende manieren om uiteindelijk registeraccountant te worden.  Via universiteiten, via HBO-opleidingen als accountancy of bedrijfseconomie, via Nijenrode, via premasters enz. En bij al die verschillende mogelijkheden zit soms de OAT er wel bij en soms niet. Belangrijkste winst met OAT is dat je in je vervolgopleiding minder tijd en dus minder ECT’s nodig hebt om RA of AA te worden.’

Avans heeft begin 2012 alle oud-studenten die de opleiding zonder OAT hebben afgerond een brief gestuurd. ‘Daarin hebben wij de alumni aangeboden alsnog de OAT te doen. Tot op dit moment is niemand op dat aanbod ingegaan’, zegt Rüpp. [AR]

Lees hier het rapport van de Onderwijsinspectie.

Zie ook de eerder verschenen berichten:

Avans heeft niet onrechtmatig gehandeld 03-04-2012

Accountancy-diploma’s Avans leiden tot ophef 16-03-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?