Terug naar overzicht

Opnieuw daling hbo-deeltijdstudenten

Het hele hbo kreeg dit studiejaar 2 procent minder nieuwe eerstejaars, maar dat komt vooral doordat de deeltijdopleidingen hard onderuit gingen. Bij voltijdopleidingen bleef de instroom nagenoeg gelijk, heeft de HBO-raad nu berekend.

Verlies van 14 procent

De voltijdopleidingen trokken dit jaar 250 studenten minder, maar het zijn er alles bij elkaar nog altijd 88.127. Het verlies is dus minimaal. De deeltijdopleidingen daarentegen zagen de toeloop afkalven tot minder dan tienduizend eerstejaars. Een jaar eerder waren dat er nog 11.600: een verlies van meer dan 14 procent.

En dat is inclusief de hbo-masteropleidingen in deeltijd. Wie alleen naar de bacheloropleidingen kijkt, ziet een forsere daling van maar liefst 18 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs, waarover het HOP al eerder berichtte.

Avans

Zo zagen de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam de instroom bij hun bachelor-deeltijdopleidingen met 19 procent dalen en Avans met 10 procent. Bij Inholland gingen deze opleidingen er zelfs 38 procent op achteruit. Bij Windesheim kelderde de instroom met 43 procent. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?