Terug naar overzicht

Snelstudeerbonus chemiestudenten

Aankomende studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van een 6,5 of hoger maken kans op de beurs. Ze moeten een portfolio inleveren, met daarin onder meer hun profielwerkstuk. De gelukkigen krijgen sowieso de helft van de beurs; de andere helft volgt als ze hun propedeuse binnen één jaar afronden. Normaal gesproken lukt dat dertig procent van de ongeveer zestig eerstejaars.

30.000 euro

Voor de beurzen is 30.000 euro beschikbaar, maar dat gaat niet helemaal op. Het restant wordt verdeeld onder studenten die niet bij de geselecteerde vijftien horen, maar die hun propedeuse toch in een jaar behalen. Zij krijgen hooguit de helft van hun collegegeld terug.

Er is veel vraag naar chemisch technologen en de TU wil meer scholieren interesseren voor de opleiding. Volgens faculteitsdecaan Jaap Schouten is de beurs een steuntje in de rug voor examenkandidaten met een 6,5 of hoger en dus niet alleen voor bollebozen. 'Vaak wordt gedacht dat alleen scholieren met extreem hoge cijfers een technische studie kunnen volgen. Maar als je goede cijfers haalt op het vwo, kun je je prima redden bij scheikundige technologie.'

De beurzen worden betaald uit de opbrengsten van spin-off bedrijven die meestal zijn opgezet door oud-studenten en promovendi van scheikundige technologie. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?