Terug naar overzicht

Tentamen Small Business: 80 procent onvoldoende

Dramatische cijfers

Het tentamen Rekenen en Plannen 1 betekende al flink aanpoten voor veel studenten. Bijna 52 procent van de studenten die het tentamen 7 januari maakte, haalde geen voldoende. Maar die dramatische cijfers staan in schril contrast met die van het tentamen Personeel en Organisatie dat twee dagen later op het programma stond. Daar haalde slechts één op de vijf studenten een voldoende (19,6 procent) en ligt het gemiddelde op een 4,5.

Koert de Langen, een van de docenten die verantwoordelijk was voor het tentamen Personeel en Organisatie, schrikt niet van de cijfers: ‘Zoiets komt af en toe voor. Vorig jaar had 40 procent van de studenten een voldoende, terwijl de leerstof en het niveau van de tentamenvragen vergelijkbaar was. Wat dat betreft, is het opvallend dat het percentage dit jaar lager ligt.’

Normering

Toch gaat het volgens De Langen niet om een overdreven moeilijk tentamen: ‘Als je het bijbehorende boek goed leert, haal je voor dit tentamen een voldoende. Dat zie je ook aan de herkansing van vorig jaar, toen haalde 80 procent het tentamen. Daarom hebben we de normering ook niet aangepast. Dit is het niveau dat studenten moeten hebben, wat er van ze wordt verwacht. Ze moeten de volgende keer simpelweg iets beter leren.’

Heb jij deze tentamenperiode een bijzonder of opvallend tentamen achter de rug? Laat het de redactie van Punt weten, mail naar punt@avans.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?