Terug naar overzicht

Zaak keylogger: student heeft gelijk

Weggestuurd

Half november viel op de website van Punt te lezen hoe een Accountancystudent uit Den Bosch door het College van Bestuur (CvB) van Avans is weggestuurd. De student werd ervan beschuldigd met een keylogger de inloggegevens van docenten te hebben eigen gemaakt.

De student was het niet eens met deze beslissing. Hij ging in beroep. Op 19 december kwam de zaak voor bij de Geschillenadviescommissie van Avans. De student ontkende alles. Tijdens de zitting legden drie ict-medewerkers van Avans getuigenverklaringen af.

Beroep gegrond

Tijdens de kerstvakantie lag de keylogger-zaak even stil. Half januari besloot de Geschillenadviescommissie dat de bewijslast niet voldoende is om te stellen dat de Accountancystudent een keylogger heeft gebruikt om privégegevens van anderen te verkrijgen. Het beroep van de student is dus gegrond.

Het College van Bestuur van Avans heeft zich over het advies van de Geschillenadviescommissie gebogen. Nu heeft het CvB besloten het advies over te nemen. De beslissing van verwijdering wordt tijdelijk teruggedraaid, zoals de student eiste in zijn bezwaarschrift. Dat betekent dat de Accountancystudent zijn propedeuse aan Avans af mag maken. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?