Terug naar overzicht

Zonder bijscholing niet voor de klas

De aanpak van het lerarentekort is niet erg succesvol, stelt de Onderwijsraad in een vandaag verschenen advies. Dankzij de economische crisis en de latere pensionering van docenten is het tekort even wat minder nijpend, maar het zal na 2015 weer snel oplopen.

Kwaliteit

Het beleid is tot nog toe te veel gericht geweest op het werven van zoveel mogelijk leraren, stelt de raad. Daarbij zijn er te veel concessies gedaan aan de kwaliteit. Er staan steeds meer onbevoegde leraren voor de klas en het aandeel eerstegraadsleraren in het voortgezet onderwijs slinkt. Aangezien zij oververtegenwoordigd zijn in de groep docenten die binnenkort met pensioen gaat, zal dit tekort verder toenemen.

Hoogopgeleiden

Het onderwijs moet snel aantrekkelijker worden voor hoogopgeleiden. Daarvoor moeten lerarenopleidingen actief op zoek naar goede kandidaten in het voortgezet en hoger onderwijs. Door aan de poort te selecteren bewaken ze niet alleen de minimumnorm, maar kunnen ze ook de uitblinkers er uitpikken en hun speciale trajecten aanbieden. Ervaringen in het buitenland leren dat dit op korte termijn zal leiden tot een lagere instroom, maar op langere termijn tot meer leraren.

Tegelijkertijd zal het onderwijs aantrekkelijker worden als de beroepsstandaard voor leraren verhoogd wordt. De Onderwijsraad wil dat leraren via een publiekrechtelijk register wettelijk verplicht worden om zich te laten bij- en nascholen. Net als in de zorgsector betekent dit dat ze hun lesbevoegdheid verliezen als ze niet aan de scholingseisen voldoen.

Masterdiploma

De Onderwijsraad wil dat leraren modulen volgen die deel uitmaken van een masteropleiding aan universiteit of hogeschool. Het uiteindelijke doel is dat alle tweedegraadsleraren in het voortgezet onderwijs en in algemene vakken van vmbo en mbo zo snel mogelijk een masterdiploma behalen. Diezelfde eis geldt voor een kwart van de leraren in het basisonderwijs en de leraren in de beroepsgerichte vakken van het vmbo en mbo.

Ook aan schoolleiders worden zwaardere eisen gesteld. Zij moeten zich eveneens verplicht bijscholen en zorgen voor een werkomgeving waar hoogopgeleide docenten zich thuis voelen en ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen.

Ten slotte pleit de Onderwijsraad voor een betere salariëring van leraren en voldoende geld om hun scholing te verbeteren. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?