Terug naar overzicht

Bezuiniging ov-kaart voor alle studenten

'Het is iets anders dan gisteren, dat geef ik toe', zegt Mohandis. Maar als de ov-studentenkaart wordt vervangen door een ander ‘reisarrangement’, dan geldt dat voor alle studenten, ook de ouderejaars.

Alleen nieuwe studenten?

Vorige week dacht Mohandis dat de nieuwe regels voor de ov-studentenkaart alleen voor nieuwe studenten zouden gelden, zoals bij het sociaal leenstelsel dat het kabinet wil invoeren. Maar het is uitvoeringstechnisch 'bijna niet te doen' om de nieuwe kaart per cohort in te voeren, zegt hij. De nieuwe kaart gaat dus voor alle studenten gelden.

De vergissing komt voort uit de tabel met opbrengsten van de bezuiniging. Die loopt op van vijf miljoen in 2016 en 45 miljoen in 2017 naar op termijn 425 miljoen euro. Daardoor leek het alsof eerst alleen de eerste lichting ermee te maken kreeg, daarna de tweede lichting enzovoorts.

Minder lenen

Maar de ov-studentenkaart valt onder de prestatiebeurs en is aanvankelijk een lening. In 2016 gaan studenten er dus minder voor lenen, maar dat zie je niet direct. Pas als ze hun lening gaan terugbetalen, blijkt dat de overheid minder heeft uitgegeven. Dat bevestigt ook het ministerie.

Wat er precies met de ov-studentenkaart gaat gebeuren, is nog niet bekend. Pas eind volgend jaar zal er meer duidelijkheid zijn. Eerst wil het kabinet met de Tweede Kamer in debat gaan over het schrappen van de basisbeurs. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?