Terug naar overzicht

Informatiebijeenkomst werkplekken Tilburg

De afgelopen jaren heeft Avans al aanpassingen gedaan aan het gebouw om meer werkplekken te creëren. Zo is het Grand Café multifunctioneel gemaakt en zijn er op diverse plekken extra stekkerdozen gekomen om studenten de mogelijkheid te geven met een laptop te werken. Toch is er volgens studenten nog steeds sprake van een tekort aan werkplekken.

Studentenraad

Inmiddels zijn er nieuwe plannen gemaakt in samenwerking met architect Gie Steenput. De Studentenraad is ook betrokken bij het onderwerp en organiseert vandaag vanaf 18.00 uur een informatiebijeenkomst in CA105. Daar kunnen studenten en medewerkers de plannen bekijken en vragen stellen. 

Verder gaat de Studentenraad in samenspraak met Steenput en Marja Kamsa van het College van Bestuur een ontwerpwedstrijd uitschrijven. Welke student heeft de oplossing voor het werkplekkentekort? Hiervoor worden vrije studiepunten gegeven. Het is de bedoeling dat het gekozen ontwerp werkelijk gerealiseerd wordt binnen het budget dat Avans hiervoor ter beschikking heeft. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?