Terug naar overzicht

Inholland stopt met imamopleiding

Ondanks speciale subsidie van het ministerie is de imamopleiding volgens collegevoorzitter Doekle Terpstra te duur, meldt dagblad Trouw vandaag. Door de verschillende culturele achtergronden hebben de momenteel 150 studenten veel begeleiding nodig om hun diploma te halen. De studie heeft flink wat langstudeerders en zal volgens Terpstra nooit rendabel worden.

Startsubsidie

De imamopleiding kreeg in 2006 een startsubsidie van vier ton. Het tweede kabinet Balkenende maakte zich, net als eerdere kabinetten, zorgen over de vele Turkse en Marokkaanse imams in Nederlandse moskeeën. Ze spraken de taal slecht, hadden weinig tot geen contact met niet-islamitische landgenoten en hielden er soms radicale ideeën op na. De nieuwe opleiding zou imams gaan opleiden die de taal en cultuur van Nederland goed kennen.

Om de integratie te bevorderen, werden in hetzelfde jaar ook twee nieuwe wo-opleidingen in het leven geroepen: een masterspecialisatie tot islamitisch geestelijk verzorger aan de Vrije Universiteit en de bacheloropleiding ‘Islamitische theologie’ in Leiden. Beide studies leiden geen imams op.

Buitenland

Nu de laatste Inholland-studenten in 2018 afstuderen, vreest het Contactorgaan moslims en overheid dat moskeeën hun imams weer uit het buitenland moeten halen. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?