Terug naar overzicht

Meerdere alternatieven ov-studentenkaart

Dat bleek vanmorgen tijdens het overleg in de Tweede Kamer met staatssecretaris Wilma Mansveld. De parlementariërs hadden allerlei vragen over de gevolgen van het afschaffen van de ov-kaart voor studenten: wat zal er gebeuren met het openbaar vervoer in de krimpregio's? Hoeveel minder zullen studenten gaan reizen?

Gevolgen

Mansveld kon zulke vragen nog niet beantwoorden. Pas als ze weet wat er voor de ov-studentenkaart in de plaats komt, kan ze uitzoeken wat de gevolgen zijn.

Kan ze dat niet beter omkeren, vroegen sommige Kamerleden. Waarom werkt ze niet eerst een paar scenario's uit en neemt ze op grond daarvan een besluit?

Studenten weren uit spits

Die logica kon Mansveld niet weerleggen. Ze beloofde de Kamer 'op hoofdlijnen' een paar scenario's te schetsen. Zo leggen studenten nu een grote druk op het vervoer in de spits. Misschien kunnen ze daaruit geweerd worden. Een trajectkaart of kortingskaart blijft ook tot de mogelijkheden behoren.

Maar Mansveld waarschuwde: zelfs als er een paar scenario's op hoofdlijnen geschetst zijn, blijven de precieze gevolgen volgens haar nog in het ongewisse. Ze noemt het 'prematuur' om die nu al te voorspellen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?