Terug naar overzicht

‘Rampzalige’ huurplannen gaan niet door

Het zogeheten ‘woningwaarderingsstelsel’ blijft nog even van kracht, blijkt uit het woonakkoord dat minister Blok van Wonen gisteren sloot met de oppositie. Goed nieuws voor studentenhuisvesters, die flink in de rats zaten over de plannen uit het oorspronkelijke regeerakkoord.

Maximale huur

In het regeerakkoord stonden afspraken voor een nieuwe maximale huur: die zou hooguit 4,5 procent van de woz-waarde – de marktwaarde – van een woning mogen bedragen. De huurprijs van veel woningen in de sociale huursector zou daardoor flink omlaag moeten. Goed nieuws voor studenten, ware het niet dat de corporaties er door in de problemen zouden komen.

Vanwege de aangekondigde kabinetsplannen zetten sommige studentenhuisvesters de bouw van nieuwe woningen in november zelfs helemaal stil. Ook andere corporaties waarschuwden dat ze niet meer zouden kunnen investeren of failliet zouden gaan. De plannen waren 'rampzalig', aldus Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters.

Nieuw voorstel

Maar het gevaar lijkt nog niet helemaal geweken. Omdat het kabinet het huidige puntensysteem waarmee de huurprijs wordt vastgesteld nog steeds te ingewikkeld vindt, moet er voor Prinsjesdag een nieuw voorstel liggen dat alles simpeler maakt. Dit zou een combinatie moeten worden van de woz-plannen en het puntenstelsel. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?