Terug naar overzicht

Tilburgse raad wil stadsmensa

Spoorzone
Een vertegenwoordiging van de Tilburgse Studentenraad presenteerde tijdens de raadsvergadering op 4 februari hun plannen en ideeën om het studentenklimaat in Tilburg te versterken. Eén van deze wensen: een stadsmensa in het centrum van Tilburg.

Elf politieke partijen uit de gemeenteraad van Tilburg ondersteunen een motie waarin de gemeente wordt gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar een (tijdelijke) locatie van de mensa. Hierbij leggen de partijen de nadruk op de Spoorzone. Een stadsmensa zou prima binnen de ambities passen van het gebied en de gemeente is momenteel op zoek naar invulling van de panden.

Duvelhok
De komst van een stadsmensa staat al langer op de planning. In 2011 werd er een poging gedaan om een dergelijke studentenplek te vestigen in het Duvelhok bij het Veemarktkwartier maar dat mislukte. De universiteit zag toen af van de aankoop van de oude fabriekshal. Het geplande studentencentrum zou een te grote kostenpost zijn.

De gemeenteraad wil dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan de wens van een stadsmensa. Hiervoor gaat wethouder Marieke Moorman nu verder in overleg met Tilburg University, Fontys en Avans en vertegenwoordigers van de studenten. [TvG]

Zie ook het eerder verschenen artikel:
Tilburgse stadsmensa uitgesteld 17-11-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?