Terug naar overzicht

Zaak keylogger: student dient schadeclaim in

{mosimage}De half november van Avans verwijderde Accountancystudent werd beschuldigd van het ontvreemden van privégegevens van docenten, met de intentie om daarmee te frauderen. De student ontkent tot op heden alles en tekende beroep aan bij de Geschillenadviescommissie.

Deze heeft na een zitting het beroep van de student gegrond verklaard. De commissie vindt de sanctie van gedwongen uitschrijving (de zwaarste sanctie die een hogeschool een student op kan leggen) ‘buitenproportioneel’ en de hele gang van zaken ‘onzorgvuldig’.

Propedeuse halen

Het College van Bestuur van Avans besloot in januari het advies van de Geschillenadviescommissie over te nemen. De beslissing van verwijdering is tijdelijk teruggedraaid, zoals de student eiste in zijn bezwaarschrift. De Accountancystudent mag zijn propedeuse aan Avans dit voorjaar afmaken door zijn laatste tentamen te proberen te halen.

De student heeft nu echter met behulp van een juridisch adviseur een schadeclaim ingediend bij Avans, onder andere vanwege de opgelopen studievertraging. De hoogte van het schadeclaimbedrag willen noch de student, noch Avans noemen tegenover Punt.

In behandeling

‘Wij hebben onze jurist erop gezet om te kijken wat we met deze claim moeten en hoe we er op moeten reageren. Het is dus in behandeling’, reageert bestuursvoorzitter Paul Rüpp. [AR/LJ]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Zaak keylogger: student heeft gelijk 25-01-2013

Verwijderde student ontkent schuld 20-12-2012

Accountancystudent moet Avans verlaten 16-11-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?