Terug naar overzicht

‘Alle schoolpleinen rookvrij’

100 procent
Uit onderzoek bij middelbare scholen blijkt dat 25 procent inmiddels een rookvrij schoolplein heeft. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid Welzijn en Sport) vindt dat deze scholen als voorbeeld moeten dienen en wil dat het percentage wordt opgeschroefd naar 100 procent.

Met wetten alleen kom je er niet volgens Van Rijn: ‘Het gaat ook om een nieuwe sociale norm. Roken is niet normaal als je nog geen achttien bent en dus ook niet op het schoolplein. Dat moet de nieuwe sociale norm zijn. Daar kunnen we samen aan bijdragen: overheid, sportverenigingen, scholen.’

Witte strepen
Avans heeft bij ingangen van gebouwen met witte strepen de gebieden aangegeven waar niet gerookt mag worden. Mensen die de gebouwen willen betreden of verlaten zouden zo geen last moeten hebben van de rokers.

In de praktijk lijkt dit niet te werken. De witte strepen worden genegeerd en de rookabri’s worden amper gebruikt. Er worden maatregelen getroffen: ‘Maar er is geen sprake van dat er op Avansterrein niet meer gerookt mag gaan worden’, benadrukt Arnaud Opdam, adjunct-directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire diensten.

{mosimage}Verplaatsing rookabri’s
Opdam geeft aan dat de rookabri’s een nieuwe bestemming krijgen. ‘We willen de rookplekken zodanig neerzetten dat bezoekers niet door de rook heen naar binnen moeten.’ Per locatie wordt gezocht naar een oplossing, er is nog niet bekend op welke termijn het nieuwe Avans-rookbeleid in praktijk wordt gebracht. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?