Terug naar overzicht

Europees parlement wil meer innovatie

{mosimage}Maar liefst 506 parlementariërs stemden voor een resolutie van die strekking, 161 leden stemden tegen en 23 onthielden zich van stemming. Het parlement nodigt de Europese Commissie uit voor nadere onderhandelingen.

Crisis

Het vraagt meer aandacht voor onderzoek en innovatie om Europa uit de crisis te helpen, zoals er ook meer geld zou moeten zijn voor onderwijs, jeugd, infrastructuur en de Europese energiedoelstellingen.

Geen breekpunt

Toch zal innovatie in de onderhandelingen geen breekpunt zijn. De Europarlementariërs willen vooral meer invloed op de begroting. Eén van hun eisen is dat ze tussentijds de meerjarenbegroting kunnen aanpassen. Ze vinden het vreemd dat het budget voor zeven jaar vastligt, vooral omdat er tussentijds nieuwe Europese verkiezingen zijn. Hun opvolgers in het parlement zouden toch iets moeten kunnen zeggen over het beleid dat ze van hun voorgangers erven.

Europese tekorten

Bovendien willen ze een einde maken aan de oplopende Europese tekorten. Nu al zijn er onbetaalde rekeningen voor het jaar 2012 ter hoogte van 16,2 miljard euro. Dat dreigde gevolgen te hebben voor onder meer het Erasmus-uitwisselingsprogramma. De openstaande rekeningen moeten met het budget van 2013 worden betaald, waardoor het tekort alleen maar doorschuift.

De onderhandelingen zullen niet eenvoudig zijn, alleen al omdat de regeringsleiders ook weer hun goedkeuring moeten geven aan een eventueel compromis met het parlement. Een deadline is er niet of nauwelijks. Zolang de partijen er niet uitkomen, blijft de oude begroting van kracht, zij het gecorrigeerd voor inflatie. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?