Terug naar overzicht

Extra miljoenen tegen jeugdwerkloosheid

{mosimage}Voor het hoger onderwijs is geen extra geld beschikbaar. De Kamerbrief van Minister Asscher van Werkgelegenheid en minister Bussemaker van Onderwijs verwijst naar de acht miljoen euro die al eerder werd uitgetrokken om hoogopgeleiden voor de klas te krijgen. De brief hamert verder op het belang van goed onderwijs en het kiezen van de juiste opleiding.

Regionaal niveau

Wel is er nu 25 miljoen euro voor een programma om mbo’ers van niveau één of twee naar niveau drie of vier te tillen. Nog eens 25 miljoen is bestemd voor de aanpak van jeugdwerkloosheid op regionaal niveau. Dit laatste bedrag zou eerst verdeeld worden over 2013 en 2014, maar wordt nu in één keer uitgekeerd aan gemeenten om 'voortvarend van start' te gaan, schrijven beide ministers aan de Tweede Kamer.

Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de Startersbeurs, waarmee werkervaring kan worden opgedaan, of voor het inrichten van een Jongerenloket, waar werkzoekenden terecht kunnen met vragen over scholing en het vinden van een baan.

13 procent pas afgestudeerden zonder werk

Van de pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers heeft maar liefst 13 procent geen werk, bleek afgelopen maand uit CBS-cijfers. De werkloosheid onder hoogopgeleiden tussen de 25 en 35 is gestegen naar 5,4 procent, terwijl in 2008 nog minder dan 2 procent van hen thuis op de bank zat. Vooral mannen komen moeilijk aan de bak.

Ook uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal hoogopgeleiden dat werkloos thuis zit hard stijgt sinds de economie inzakte. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?