Terug naar overzicht

Kindermishandeling leidt tot Marokkaanse jeugdcriminaliteit

Marokkaanse jongens krijgen thuis drie keer zo vaak te maken met fysieke mishandeling dan autochtone jongens. Een belangrijke reden dat jonge Marokkanen nadrukkelijk vertegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken.

Grof huiselijk geweld

Esmah Lahlah – docent bij de Academie voor Sociale Studies in Breda (ASB) – en psychologen Leontien van der Knaap en Stefan Bogaerts bevroegen bijna vijfhonderd Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse scholieren en jeugddelinquenten.

{mosimage}Van de Nederlandse jongens kreeg 1 op de 5 ooit te maken met grof huiselijk geweld zoals in elkaar geslagen of op de grond gegooid worden; bij de Marokkaanse jongens was dat 1 op de 3. En bijna de helft van de Marokkaanse jongens was ooit getuige van fysiek geweld tussen de ouders; bij de Nederlandse jongens was dat minder dan 1 op de 5.  

Ook zijn Marokkaanse jongens opvallend vaak slachtoffer van seksueel geweld. 17 procent van de bevraagde Marokkanen had wel eens te maken gehad met (lichamelijk) seksueel geweld; bij Nederlandse jongens is dat 5 procent.

Invloed op jeugdcriminaliteit

De oorzaken voor het thuisgeweld zijn volgens de onderzoekers complex: grotere gezinnen, een lagere sociaal-economische status, meer werkloosheid en lagere opleiding van de ouders. 'Het lijkt dat er in deze gezinnen meer stressoren zijn waardoor er meer zorgen zijn en meer mishandeling voorkomt', laat Lahlah aan de Volkskrant weten.

Kindermishandeling verklaart volgens de onderzoekers de helft van de kans op geweldpleging door Marokkanen. 'Het is zeker niet de enige reden', aldus Lahlah. 'Maar van alle factoren die we meenemen, hebben de emotionele band met de ouders en kindermishandeling de grootste invloed op de jeugdcriminaliteit.'

Traumatisering

Ook bij Nederlandse jongens vond het onderzoeksteam een duidelijk verband tussen kindermishandeling en geweldpleging later maar dat verband is sterker bij Marokkaanse jongens.

Volgens de ASB-docent is het in elk geval hoog tijd dat hulpverleners en strafrechtdeskundigen beseffen dat gewelddadige Marokkaanse jongens vaak zelf getraumatiseerd zijn. 'Als je alleen maar kijkt naar daders en in je beoordeling niet meeneemt dat we ook iets moeten doen aan de traumatisering van de kinderen, blijven we tegen dezelfde problemen aanlopen.' [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?