Terug naar overzicht

MJB: minder indicatoren, zelfde ambitie

{mosimage}‘Het waren er natuurlijk ook nogal veel’, zegt Maya van den Heuvel. De directeur strategische stafeenheid van het College van Bestuur (CvB) houdt dagelijks  de vorderingen van het Meerjarenbeleidsplan (MJB) in de gaten. Op sommige indicatoren lagen de academies niet op koers, waardoor werd besloten om het aantal terug te brengen van 39 naar 7. ‘Maar niet om het onszelf makkelijker te maken. Zo van: “we halen de indicatoren niet, dus schrappen we ze maar”.’

Daar lijkt het wel een beetje op.

‘Misschien wel, maar indicatoren zijn geen doelstellingen. Je meet er alleen mee in hoeverre je op koers ligt met een bepaalde ambitie. Directeuren kregen desondanks het gevoel dat ze uitsluitend op deze indicatoren werden afgerekend. Tijdens de gesprekken met het CvB kwamen ze ook en lag de nadruk teveel op wat er niet was bereikt. Dat werkte verlammend.’

Hoeveel indicatoren zijn er overgebleven?

‘Per focusgebied hebben de directeuren één indicator gekozen. Neem internationalisering. Op dat gebied is er bijvoorbeeld voor gekozen dat studenten een vreemde taal spreken als ze zijn afgestudeerd .’

Maar sommige indicatoren waren eveneens prestatie-afspraken met de overheid.

‘Klopt. Daar kun je dus niet aan voorbijgaan. Dan heb je het bijvoorbeeld over de afspraak dat 70 procent van de docenten een masterdiploma heeft. Die afspraken blijven bestaan.’

Hoe zit het met de indicatoren die niet zijn gekozen?

‘Die gaan niet over boord. Ze komen tijdens de gesprekken met het CvB ter sprake. Ze staan tenslotte voor de ambities die in het MJB zijn geformuleerd. Academies hebben nu meer vrijheid om te kijken hoe ze die ambities invullen. Zo was er een indicator die docenten verplichtte om een bepaald aantal uur stage te lopen in het werkveld. De achterliggende ambitie is dat docenten zo beter op de hoogte zijn van hoe het er in de praktijk aan toegaat. Die ambitie blijft gewoon bestaan. Die kan nu alleen op een andere manier worden ingevuld.’

Toch blijft het gevoel bestaan dat het voor de directeuren nu makkelijker wordt.

‘Dat kan ik ook niet ontkennen. Academies hoeven zich nu op 7 in plaats van 39 indicatoren te focussen. Maar dat is niet de reden waarom we het aantal indicatoren hebben teruggeschroefd. Directies hebben nu alleen meer vrijheid om de ambities uit het MJB zelf vorm te geven. We verwachten dat dit uiteindelijk productiever werkt dan maar liefst 39 indicatoren.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?