Terug naar overzicht

Verenigingen balen van bindend studieadvies

Onderwijsminister Bussemaker wil hogescholen en universiteiten laten experimenteren met een bindend studieadvies (bsa) in het tweede en derde studiejaar. Wie niet genoeg studiepunten haalt, moet vertrekken. Studentenverenigingen maken zich zorgen over de animo voor commissies en bestuurswerk.

{mosimage}‘De plannen zorgen voor een nog hogere studiedruk’, vreest LKvV-preses Jan van ’t Westende. ‘Juist actieve studenten die zich naast hun studie willen ontplooien, worden hierdoor geraakt. Commissiewerk of een bestuursjaar kan je zomaar je opleiding kosten.’

Moet hun opleiding niet de eerste prioriteit zijn voor studenten?

‘Natuurlijk. Ik ben ook geen tegenstander van een bsa in het eerste jaar, studenten moeten zich committeren aan hun opleiding. Maar extracurriculaire activiteiten zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van studenten. Ik heb tijdens mijn bestuursjaar sociale en organisatorische vaardigheden ontplooid die ik tijdens mijn opleiding niet had kunnen opdoen. Werkgevers waarderen bestuurs- of commissiewerk voor een vereniging ook enorm. Het is de start van een succesvolle carrière.’

Sinds juni 2012 hoeven fulltime studentbestuurders bij sommige instellingen geen collegegeld meer te betalen. Is zoiets ook denkbaar voor de bsa-norm?

‘Dat zou kunnen, daar kunnen we over nadenken. Maar dan blijft staan dat wij dit an sich een slecht idee vinden. Het mooie van een academische opleiding is juist dat jongeren de mogelijkheid krijgen om zich breed te ontwikkelen en dat wordt steeds moeilijker als studenten ook in het tweede of derde jaar de deur wordt gewezen. Het aantal wo-studenten dat bestuurswerk doet is het afgelopen jaar gedaald van 23 naar 20 procent. Een zorgelijke trend en met een bsa in latere jaren zal dit alleen maar erger worden.’

Hoe gaat het eigenlijk met de zoektocht naar een nieuw LKvV-bestuur?

‘Het gaat wel aardig. We merken bij de LKvV en bij studentenverenigingen in het hele land dat studenten door de aangekondigde afschaffing van de basisbeurs en de ov-studentenkaart snel willen afstuderen. Het lukt wel om bestuurders en commissieleden te vinden, maar we moeten er allemaal iets harder aan trekken om studenten te overtuigen van de meerwaarde.’ [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?