Terug naar overzicht

Avans stelt integrale aanpak biomassa voor

Het lectoraat Biobased Energy van Avans stelt voor dat regionale reststromen gebundeld worden en pleit voor een geïntegreerde aanpak. De gemeente Breda en Moerdijk zijn twee locaties waarvoor een concept is uitgewerkt door Avans.

Biogas 

Het eindrapport dat de Bredase wethouder Selçuk Akinci mocht ontvangen, bevat een concept voor vier biomassa reststromen: GFT, mest en knip- en snoeihout. Bij vergisting hiervan ontstaat biogas, wat omgezet kan worden in groen gas (aardgasvervanging), Bio-LNG (transportbrandstof), warmte en elektriciteit.  

{mosimage}Efficiëntie 

Docent en projectleider Nathalie Márquez Luzardo, onderzoeker bij het lectoraat Biobased Energy: ‘Met dit project willen we stimuleren dat biomassa reststromen effectief worden benut.’ 
 
‘Door bedrijfsprocessen te combineren kunnen er meer producten worden gemaakt en komt er meer energie vrij. Het is nu nog gebruikelijk dat één bedrijf één technologie gebruikt om één eindproduct te maken en wij zien mogelijkheden om de efficiëntie te verbeteren’, aldus Márquez Luzardo.

Europees onderzoek

Het plan maakt deel uit van het Europees gesubsidieerd onderzoeksproject EnergieConversieParken. Dat heeft als doel om aan de hand van zo realistisch mogelijke casestudies aan te tonen dat door het nuttig inzetten van regionale biomassastromen een geïntegreerde aanpak energetisch en economisch gunstig kan zijn. [SD] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?