Terug naar overzicht

Deeltijders mogelijk niet meer parkeren

In verband met parkeerdruk op het eigen terrein maakt Avans gebruik van de parkeerplaatsen van het naastgelegen Amphia Ziekenhuis als overloop. Vooral op maandag- en donderdagmiddag kan het enorm druk zijn op het parkeerterrein van Avans en kunnen deeltijdstudenten uitwijken naar Amphia. Vanwege bouwplannen van het ziekenhuis komt dit in de nabije toekomst onder druk te staan, zo meldt Arnaud Opdam, adjunct-directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire diensten.

{mosimage}Meer bezoekersplaatsen

‘Los van de bouwplannen heeft Amphia in de toekomst meer bezoekersplaatsen nodig’, zegt Opdam. ‘De locatie van het ziekenhuis op Langedijk gaat op termijn dicht. Steeds meer patiënten en dus bezoekers komen naar de locatie aan de Molengracht.’

Avans heeft op het eigen terrein niet genoeg parkeerplaatsen voor medewerkers en deeltijdstudenten. ‘Er zijn meerdere scenario’s mogelijk. We begrijpen dat de huidige deeltijdstudenten gewend zijn aan de mogelijkheid om met de auto naar de hogeschool te komen. Dat zullen we daarom ook proberen in stand te houden. Wel is het een mogelijkheid dat nieuwe deeltijdstudenten de toegang tot de parkeerplaats van Avans wordt ontzegd.’

Extra parkeermogelijkheden

Daarnaast kijkt de hogeschool in de buurt rond naar extra parkeermogelijkheden. ‘Wij willen best een parkeerplaats aanleggen op het tegenover Avans gelegen JEKA-terrein. Maar dat ligt politiek heel gevoelig. Zowel Amphia als enkele projectontwikkelaars hebben plannen met dat terrein. Daar leg je dus niet zomaar een parkeerplaats aan.’

Het tekort aan parkeerplaatsen staat los van de komst van noodlokalen op de parkeerplaats van Avans. ‘De plek die we daarmee verliezen, huren we bij van Defensie.’

Het is nog de vraag hoe lang deeltijdstudenten naar de Hogeschoollaan moeten voor hun opleiding. Avans doet onderzoek naar de oprichting van een nieuw instituut voor deeltijdstudies. Dat mogelijk los komt te staan van de voltijdopleidingen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?