Terug naar overzicht

Dyslexie en Engels vaak lastige combinatie

Vorig jaar leverde het Avansbestuur zijn prestatieafspraken, voortkomend uit het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2011-2014, in bij toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra. Avans wil en moet internationaliseren. En dus is één van die prestatieafspraken dat alle studenten voortaan hun studietijd afsluiten met tenminste één moderne vreemde taal op kennisniveau B2.

{mosimage}B2

Veel studies kiezen voor Engels. Maar wat is B2-niveau? Ter vergelijking: B1 is het niveau dat iemand aan het einde van de havo heeft. Een universitaire studie Engels leidt op tot het hoogste niveau, C2. Dat is het dichtste bij dat een niet-native speaker bij de taal kan komen. Daartussenin zit nog C1. Iemand die begint met de taal leren, start helemaal onderaan bij niveau A1.

Het MJB-doel viel bij sommige Avansdocenten nogal rauw op het dak. ‘Dit streven is mooi, maar is het ook haalbaar?’, vraagt Jannie den Engelsman zich samen met haar vakgenoten af. Den Engelsman is docent Engels en tevens coördinator van de vakgroep voor docenten Engels binnen de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch.

Gelabeld

Den Engelsman maakt zich vooral zorgen over de kwetsbare groep van dyslectici. Avans telt momenteel 1.484 studenten met dyslexie. ‘Dat zijn de studenten die bekend zijn, dus die zich hebben gemeld bij een studentendecaan. Sommigen willen niet gelabeld worden en die melden zich niet.’

Een student met dyslexie krijgt tijdens tentamens extra tijd of de opdrachten op een A3-papier. Of hij maakt het tentamen op een computer. Den Engelsman: ‘Dyslecte studenten hebben meestal evenveel of nog meer moeite met een vreemde taal als Engels. Overigens kán iemand met dyslexie ook heel goed een talenknobbel hebben.’

Hard werken

Het B2-eindniveau halen, zal voor veel studenten hard werken worden, meent Den Engelsman, ook zonder dyslexie. ‘Daarvoor is intensief talenonderwijs nodig, met minimaal tweehonderd lesuren per jaar om van B1 naar B2 te komen. Pas dán is het voor het merendeel haalbaar.’ Maar er zullen altijd geniale elektrotechnici of bedrijfseconomen blijven met een vreselijk taalgevoel. ‘Sommige studenten beheersen Nederlands niet eens op B2-niveau.’

Op 25 april is er een workshop in Den Bosch voor alle docenten Engels van Avans, over de problematiek rondom dyslexie en een vreemde taal. De workshop is georganiseerd door Den Engelsman en de werkgroep Handicap en Studie. Jan van Nuland, expert in dyslexie, komt de docenten uitleggen wat dyslexie precies is en welke leerstrategieën docenten kunnen gebruiken. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen opiniestuk:

Het Europees talenrijbewijs 20-02-2013

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?