Terug naar overzicht

Meer mogelijkheden voor dyslecten?

Een deel van de talendocenten op Avans maakt zich zorgen over de strengere eisen van bovenaf aangaande de talenkennis van studenten. Want een vreemde taal leren met dyslexie is vaak extra moeilijk. Tegelijkertijd groeit het aantal dyslectici op Avans.

Slimmer dan je baas

De studiemiddag werd geleid door Jan van Nuland, zelf dyslectisch, en afgestudeerd op Wiskunde en Informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef onder andere het boekje Slimmer dan je baas, over dyslexie op de werkvloer. Van Nuland geeft ook cursussen aan dyslecte studenten, die hij begrijpt als geen ander.

Vóór de pauze werd de theorie besproken, na de pauze gingen de aanwezigen in werkgroepjes brainstormen over hun dagelijkse praktijk: wat doen de talendocenten al voor dyslecte studenten? Welke nieuwe ideeën hebben zij? En waar liggen de grenzen en bedenkingen?

{mosimage}Beeldcultuur

Nu al gebruiken de meesten foto’s, plaatjes en filmpjes om de lessen levendiger te maken of om structuur aan te brengen. ‘Niet alleen dyslecte, ook niet-dyslecte studenten hebben daar baat bij. Visualiseren van informatie past helemaal bij de beeldcultuur van nu, hoewel plaatjes bij business English soms wel lastig te vinden zijn’, zegt Elaine Ferguson.

‘We kunnen ook dyslecte en niet-dyslecte studenten aan elkaar koppelen in duo’s, als een soort buddy’s’, oppert Wendy Victoria. Nadeel daarvan is wel dat studenten “gelabeld” worden. Aletta Brink vindt dat de beroepspraktijk de belangrijkste richtlijn moet zijn: ‘We verbieden studenten nu een woordenboek of grammaticaboek te gebruiken, maar later op de werkvloer pakt iedereen die er toch ook bij? Laat studenten die hulpmiddelen erbij houden.’

Valkuilen

Er zijn ook valkuilen. Sommige studenten met dyslexie hebben een te passieve houding en geven nog voor het eerste college Engels de moed al op. ‘Hoe krijg ik die toch geactiveerd?’, vraagt Jannie den Engelsman. Een ander probleem is dat Engels voor Avansstudenten nooit het hoofdvak is. Het heeft minder prioriteit, want het wordt “erbij” gedaan.

De docenten zouden het liefst zien dat er een Avansbreed protocol op het gebied van vreemde talen en dyslexie komt. Hulpsoftware zoals Dragon en Kurzweil worden nu overal anders ingezet. En cijfers voor schrijven zouden in de toekomst wellicht door dyslectici gecompenseerd kunnen worden met cijfers voor spreken. Daar moeten afspraken over gemaakt worden. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Dyslexie en Engels vaak lastige combinatie 03-04-2013

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?