Terug naar overzicht

AD-studenten naar private aanbieders

{mosimage}De zogeheten associate degree opleidingen werden in 2006 als proef ingevoerd om het niveauverschil tussen jongeren met een mbo-4 diploma en hbo’ers te overbruggen. Mbo’ers kiezen sneller voor het hoger onderwijs als ze maar voor twee jaar de collegebanken in hoeven, is de gedachte. Bovendien zou er op de arbeidsmarkt een schreeuwende behoefte zijn aan ad’ers.

Bedrijfsleven staat nog niet te trappelen

Hoewel er elk jaar iets meer studenten aan een AD-opleiding begonnen, loopt het nog niet storm. Op dit moment volgen ruim vierduizend studenten de tweejarige hbo-opleiding. Ook het bedrijfsleven staat nog niet trappelen, terwijl hogescholen alleen van start mogen met de AD-opleidingen als er een duidelijke vraag naar is.

Om de kortere hbo-opleidingen echt populair te maken, moeten er nog wat problemen worden opgelost, zei Jules van Well van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) – waar alle supermarkten bij zijn aangesloten – gisteren tijdens een congres over het onderwerp op Avans.

Landelijke afspraken

Hoewel het CBL tevreden is over de AD-opleidingen van bekostigde instellingen als Avans, is het erg onhandig dat zij niet ook in andere regio’s les mogen geven. ‘De Albert Heijnen en Jumbo’s van deze wereld willen graag landelijke afspraken maken, maar dat is moeilijk omdat hogescholen regionaal werken. Bij private aanbieders is het veel makkelijker om alle supermarktmedewerkers dezelfde scholing te geven. Voor hen geldt deze regel namelijk niet.’

Ook bij Avans vinden docenten het vervelend dat grote bedrijven naar commerciële aanbieders gaan, beaamt een docent vanuit de zaal. ‘Dat zit mij enorm dwars.’ De minister kon haar een beetje geruststellen. Ze wil graag ‘het gesprek aangaan’ over het zogeheten ‘vestigingscriterium’: de regel dat bekostigde instellingen niet buiten hun eigen regio vestigingen mogen openen.

Vanuit Groningen naar Den Bosch

Collegevoorzitter Paul Rüpp reageerde positief: ‘Wij hebben op verzoek van grote bedrijven in de regio veel AD-opleidingen ontwikkeld, maar die kunnen we nu niet landelijk aanbieden. Sommige studenten komen elke keer helemaal vanuit Groningen naar Den Bosch.’

Ook op andere punten blijkt de verhouding tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ingewikkeld. Ad-opleidingen moeten rekening houden met de wensen van bedrijven, maar ook jongeren opleiden voor een arbeidsmarkt die snel verandert. Dat valt niet altijd mee.

Geen heldere vraag vanuit de technieksector

Onderwijsminister Bussemaker merkte gisteren bijvoorbeeld op dat hogescholen in de regio Brabant weinig AD-opleidingen in de technieksector aanbieden. Jammer, vond ze. ‘Ik zou dat best willen’, reageerde Rüpp, ‘maar er is geen heldere vraag vanuit de technieksector. We hebben met bedrijven gepraat, maar je kunt niet reageren op een vraag die er niet is.’

Bussemaker erkent dat hogescholen schijnbaar tegenstrijdige signalen krijgen. ‘Aan de ene kant zeg ik: het onderwijs moet vraaggerichter worden. Aan de andere kant zeg ik ook: je moet die vraag vertalen naar wat op de lange termijn maatschappelijk relevant is.’ Volgens haar denken veel werkgevers namelijk alleen aan de korte termijn. ‘Het is nog zoeken hoe we dit met elkaar vormgeven.’ [PV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Bussemaker: 'Geen nieuwe opleidingen' 23-05-2013

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?