Terug naar overzicht

ASIS: Arbeidsmarkt studenten positief

{mosimage}22,7 procent van de in 2010-2011 afgestudeerden van de Avans School of International Studies zegt nog geen baan te hebben, zo blijkt uit de HBO-Monitor 2012. Dat is een landelijk onderzoek uitgevoerd door het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Een kanttekening bij deze cijfers is wel het aantal respondenten. Zo hebben van ASIS maar 22 van de 117 afgestudeerden meegedaan aan dit deel van onderzoek.

Niet representatief

Nies Rijnders, directeur van ASIS, herkent het door de HBO-Monitor geschetste beeld niet. Hij beschikt over andere cijfers. ‘Een van de redenen hiervoor is dat de HBO-Monitor niet representatief is voor onze studentenpopulatie. De HBO-Monitor wordt alleen in het Nederlands afgenomen, een groot deel van onze studenten is afkomstig uit het buitenland en doet dus niet mee aan dit onderzoek.’

ASIS heeft in 2012 ook onderzoek gedaan onder hun alumni. Daaruit blijkt dat ruim 60 procent binnen zes maanden na afstuderen een baan heeft. 27 procent hiervan had al een baan voordat ze gingen afstuderen. ‘Veel studenten krijgen een baan aangeboden bij het bedrijf waar ze stage lopen of afstuderen’, zegt Rijnders. 30 procent van de net-afgestudeerden is een vervolgstudie gaan volgen. 1,6 procent van de respondenten heeft er langer dan een jaar overgedaan om een baan te vinden en maar 0,9 procent was op het moment van het onderzoek werkloos. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?