Terug naar overzicht

Bussemaker: ‘Geen nieuwe opleidingen’


{mosimage}Niveau 5

Doel van het congres is meer bekendheid te geven aan associate degrees (Ad). Onder de aanwezigen kwam ongeveer een derde uit het werkveld en twee derde waren vertegenwoordigers uit het onderwijs. Avans was gastheer namens een aantal publieke en private onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland.

{mosimage}Sinds 2006 bestaan er associate degrees in Nederland. Een Ad is een tweejarige opleidingsvorm. Internationaal gezien miste Nederland, als één van de weinige landen, nog een opleiding van niveau 5: mbo-4 is niveau 4, hbo is niveau 6. Inmiddels worden er 168 verschillende opleidingen aangeboden aan meer dan vierduizend studenten. In 2012 kwamen er landelijk nog 33 nieuwe Ad-trajecten bij, het merendeel bij private instellingen.

Kritische noten

De overheid juicht deze onderwijsvorm toe, maar minister Bussemaker plaatste gisteren wel een aantal kritische noten. Ze zei dat kwaliteit voorop moet staan. ‘Het moet afgelopen zijn met hogescholen die elkaar beconcurreren op aantallen studenten. Groot, groter, grootst: die tijd is echt voorbij.’

Bussemaker wil dat werkgevers, onderwijs en (aankomende) studenten onderling samen afstemmen welke associate degrees in de toekomst écht nodig zijn, in welke regio en op welke hogeschool. ‘Niet alle hogescholen hoeven alles aan te bieden: samenwerken, niet concurreren.’

{mosimage}15 procent

Tijdens haar bestuurstijd bij de Hogeschool van Amsterdam peilde Bussemaker de wensen bij werkveld en bedrijfsleven. ‘En lang niet iedereen zit te wachten op associate degrees.’ De minister wil het streefpercentage van de vorige staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra, van 15 procent Ad’s in 2020, dan ook niet per se vasthouden.

‘Ik ben daar terughoudend in. We willen met z’n allen ook zoveel mogelijk studenten het hoger onderwijs in krijgen, maar als ik dan zie dat in het eerste jaar landelijk 14.000 studenten uitvallen, dan ben ik toch kritisch. Ik wil me niet vastpinnen op streefpercentages.’

{mosimage}Inholland en Amarantis

Bussemaker haalt Inholland en Amarantis aan. ‘Nog meer van dat soort drama’s moeten we voorkomen. Een belangrijke reden waarom zij problemen hadden, was de complexiteit van die organisaties. Een hogeschool biedt tegenwoordig zoveel verschillende onderwijsvormen aan: verkorte trajecten, duale trajecten, instroomtrajecten, associate degrees. Het overzicht is kwijt.’

De minister ziet het liefst dat er zo min mogelijk nieuwe opleidingen bij komen. ‘Ik ben er wel achter gekomen dat een opleiding starten veel makkelijker is dan een opleiding stoppen. Daar gaat het in het mbo steeds mis: zodra er in het werkveld ergens om wordt gevraagd komt er, hup, een nieuwe opleiding bij. Dat leidt tot versnippering en alle 8.100 mbo-opleidingen in Nederland zijn zeker niet allemaal van de gewenste kwaliteit.’ [LJ]

Zie ook het artikel:

Associate degrees hebben last van strenge regels 23-05-2013

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?