Terug naar overzicht

Bussemaker schrijft kaartje terug

{mosimage}De Landelijke Studenten Vakbond had ouders, studenten en scholieren opgeroepen per briefkaart te protesteren tegen de aankomende bezuinigingen op studenten. Het kabinet wil de basisbeurs schrappen en de ov-studentenkaart versoberen, wat studeren duizenden euro’s duurder maakt. Via de website www.lievejet.nl kon iedereen gratis een briefkaartje versturen.

Zonder noemenswaardig risico

In het kaartje dat Bussemaker terugschreef, legt ze haar plannen in eenvoudige bewoordingen uit. ‘Studeren is ook in je eigen belang. Je verrijkt je geest ermee, je vergroot je mogelijkheden en je wordt er ook financieel beter van. Want wist je dat afgestudeerden in het hoger onderwijs gemiddeld anderhalf tot twee keer zoveel verdienen dan hun leeftijdsgenoten die niet hebben gestudeerd? Daarom is het heel redelijk dat je ook zelf investeert in je eigen toekomst.’

Volgens Bussemaker kunnen studenten ‘zonder noemenswaardig risico een voorschot nemen op een mooie toekomst’. Ze vertelt hoe laag de rente op studieleningen is en belooft dat de aanvullende beurs behouden blijft. Bovendien wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Kwaliteit van het onderwijs verbeteren

En ze geeft een reden voor de ingreep. ‘Het geld dat nu nog wordt gebruikt voor inkomensondersteuning van alle studenten, arm én rijk, wordt voortaan gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat betekent dat studenten straks intensiever onderwijs krijgen, in kleinere groepen en van beter opgeleide docenten.’

{mosimage}Jongeren moeten wel enig geduld hebben voordat hun investeringen lonen. Uit CBS-cijfers bleek dat het salarisverschil aanvankelijk nog niet zo groot is. Pas als de studieschuld al bijna afgelost moet zijn – in de leeftijdsgroep 35 tot 39 – is het inkomen van academici gemiddeld twee keer hoger dan dat van mbo’ers. Hbo’ers verdienen dan anderhalf keer zoveel. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?