Terug naar overzicht

‘Het is een kwestie van niet gunnen’

Een Pabo-student haalt vier keer haar rekentoets niet. Ze tekent beroep aan omdat ze twijfelt aan de beoordeling van de docent. ‘111 van de 146 studenten hebben de toets niet gehaald! Dat zegt toch iets?’

‘Die meneer wordt op zijn mooie blauwe ogen geloofd’, aldus de raadsman van de Pabo-student tijdens de zitting afgelopen week. Daarmee doelt hij op de docent die de rekentoets heeft nagekeken van de student. Ze kreeg vier kansen, na de derde kans nam ze bijles maar desondanks heeft ze geen voldoende weten te behalen. De student tekent beroep aan: ‘Het is een kwestie van niet gunnen. Soms worden er wel en soms worden er geen punten toegekend. De beoordeling klopt niet, er zit in ieder geval geen structuur in.’

Open vragen
De raadsman van de student benadrukt dat vooraf bekend moet zijn hoe de toets beoordeeld gaat worden. De Pabo-docent legt uit: ‘Het was een toets met open vragen waarvoor evenveel punten vielen te behalen. Dat is de studenten duidelijk gemaakt. Als je de toets al vier keer hebt gemaakt mag je verwachten dat je hiervan op de hoogte bent.’

De raadsman vraagt zich af hoe de toets wordt beoordeeld en trekt het vermogen van de docent daarvoor in twijfel. De Pabo-docent verklaart: ‘Open vragen kun je op veel manieren beantwoorden. Soms gaat er in de laatste fase iets fout waardoor het antwoord niet klopt maar krijgen studenten wel punten voor het traject hier naartoe/ de toelichting ervan. Dan komt het aan op de expertise van de corrector.’

Avansbreed worden toetsen met een score tussen 4,5 en 5,5 doorgestuurd naar collega’s. ‘In totaal hebben vier docenten het werk van deze student bekeken. Onafhankelijk van elkaar is unaniem dezelfde score toegekend. Dit is dus niet het oordeel van deze ene docent.’, aldus de examencommissie van de academie.

Niet objectief
De student meent echter dat dit niet objectief kan zijn: ‘Jouw aantekeningen staan er al op, dat beïnvloedt andere docenten. Zeker als het teksten zijn als “wat een gezeur”.’ De rechter vraagt zich af of docenten onderling wel eens discussie hebben over de toetsen. ‘Natuurlijk. Maar in dit geval niet, het was een unaniem besluit’, aldus de Pabo-docent. Het voorstel om de toets opnieuw te beoordelen, wijst de examencommissie dan ook af: ‘Dit zal geen ander oordeel opleveren.’

De student: ‘111 van de 146 studenten hebben de toets niet gehaald! Dat zegt toch iets?’ Maar als de rechter het slagingspercentage van de toets bij de leden van de examencommissie neerlegt, zijn zij duidelijk: ‘Dit wijkt niet af. We weten dat er veel studenten zijn die moeite hebben met deze toets, daarvoor zijn we afgelopen periode een speciaal peer tutoring-traject gestart. Dit komt alleen net te laat voor deze student.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De student behaalde alle vakken voor haar propedeuse, op één studiepunt na voor de rekentoets. De examencommissie: ‘We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om goede leraren af te leveren. Alleen in de propedeuse hebben we de mogelijkheid om te selecteren, dat moet dan ook goed gebeuren.’

Het pleidooi van de student en haar raadsman mocht niet baten, de zaak wordt ongegrond verklaard. De student moet Avans verlaten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?