Terug naar overzicht

Onderwijsbond spreekt over wurgcontract

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil niet meer met het ministerie onderhandelen over een ‘Nationaal onderwijsakkoord’. De door het kabinet toegezegde investering van 344 miljoen euro in het onderwijs komt daardoor op losse schroeven te staan.

‘Een wurgcontract’, noemt AOb-voorzitter Walter Dresscher het nog te sluiten akkoord in een persbericht. ‘Het onderwijsakkoord dat de minister voor ogen heeft, biedt louter vage toezeggingen: het zijn tien vogels in de lucht en geen in de hand.’ Volgens de vakbond eist het ministerie dat docenten nog langer op nullijn blijven staan en dat de arbeidsvoorwaarden voor senioren worden versoberd. In ruil daarvoor wordt er amper écht geïnvesteerd: ‘Plannen worden gefinancierd uit de nullijn of uit de opbrengsten van het leenstelsel’, aldus Dresscher.

Arbeidsvoorwaarden moderniseren

Het kabinet heeft altijd gezegd dat geld dat in het regeerakkoord gereserveerd is voor onderwijsinvesteringen pas beschikbaar komt nádat er een akkoord ligt tussen het Rijk en het onderwijs. Een van de eisen is dat de arbeidsvoorwaarden worden ‘gemoderniseerd’.

Zolang dat akkoord er niet is, ligt de beloofde 344 miljoen op een plank stof te vangen. ‘Dat geld blijft ook niet eeuwig liggen’, constateerde Paul van Meenen van D66 afgelopen maart al. Als het geld niet wordt besteed, weet het ministerie Financiën vast wel een andere bestemming. Dat zou de invoering van een leenstelsel bemoeilijken. D66 gaat namelijk alleen akkoord als er extra geld wordt geïnvesteerd in het onderwijs.

Het ministerie laat desgevraagd weten dat het nog steeds een ‘intensief en constructief’ gesprek voert met de Stichting van het Onderwijs. Behalve de AOb zitten ook andere vakbonden en de werkgeversorganisaties in het bestuur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?