Terug naar overzicht

Onderzoek naar weggeven studiepunten

‘Aanzienlijke aantallen studiepunten worden onterecht toegekend, dat wil zeggen zonder dat daar een grond voor is’, aldus de inspecteurs in hun rapport van december. ‘Het gaat hier niet alleen om een probleem van presentatie of documentatie.’

{mosimage}Studiepunten niet verantwoorden

De inspectie keek vorig jaar naar dertien hogescholen, waarvan tien particuliere en drie bekostigde. ‘Twaalf van de dertien opleidingen kunnen een aanzienlijk deel van de totale studielast niet of onvoldoende onderbouwen in termen van vrijstellingen of studie-inspanningen’, aldus de inspectie. Elf opleidingen kunnen een vijfde tot zelfs twee derde van hun studiepunten niet verantwoorden.

Of dat gevolgen heeft voor het eindniveau van de opleiding? Officieel kan de inspectie daar niets over zeggen. Dat oordeel is aan de kwaliteitsbewakers van de NVAO. Maar de onterecht toegekende studiepunten baren de inspectie wel zorgen. Daar kwamen nog problemen met examencommissies en schimmige wervingscampagnes bij. Er waren tekortkomingen in de naleving van de wetten en regels, aldus de inspectie.

Structurele problemen

De inspectie laat het thema niet rusten. Zij vindt de situatie ‘ernstig’ en vreest dat de problemen structureel zijn. Daarom gaat zij ook andere instellingen doorlichten, heeft zij aangekondigd.

‘Ik kan nog niet heel veel zeggen over de vorm of het tijdstip van het onderzoek’, zegt een woordvoerder. ‘We zullen ons waarschijnlijk baseren op voorinformatie en signalen van bijvoorbeeld studenten of pers. We gaan niet alle opleidingen onder de loep nemen.’

Studielast

De Onderwijsinspectie gaat bovendien ‘inventariserend en beschrijvend onderzoek’ verrichten naar het meten van studielast. Want hoe stel je vast hoeveel zwaar een opleiding is en hoeveel tijd studenten eraan moeten besteden? ‘Doel is om bij alle betrokken partijen meer gemeenschappelijkheid in het denken over studielast te bereiken.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?