Terug naar overzicht

Student moet gedrag aanpassen

De student Technische Informatica in Breda tekent beroep aan: hij meent alle opdrachten naar behoren te hebben vervuld, maar te weinig feedback te hebben gekregen. De student zou graag zien dat zijn stage alsnog met een voldoende wordt beoordeeld.

Crisisgesprek
{mosimage}Tijdens de zitting afgelopen week geeft de rechter van het College van Beroep aan dat het opmerkelijk is dat 'de student pas aan het einde van de rit te horen krijgt dat hij niet zelfstandig is.' De stagecoördinator van de Academie voor Technologie en Management legt de rechter uit: 'De student ontkent dat er een probleem is. Tijdens een crisisgesprek halverwege de stage heeft zijn stage-docent zorgen uitgesproken, ook naar de student.'

Sanctie

De student moest zijn houding en inzet verbeteren. Tijdens de zitting geeft hij meerdere malen aan zich extra te hebben ingespannen en de benodigde opdrachten te hebben ingeleverd. Over zijn houding wil hij weinig kwijt. Hij benadrukt dat de omgangsvorm op zijn stage niet prettig vond: 'Het is niet leuk als je 's ochtends drie keer “goedemorgen” zegt en je krijgt geen antwoord.'

Uiteindelijk wordt de stage – inhoudelijk én wat betreft houding –  met een onvoldoende beoordeeld. Het eindgesprek verloopt volgens de stagecoördinator moeizaam. 'Ik krijg een onvoldoende omdat je me haat', zou de student hebben uitgesproken. 

De student krijgt daarop een sanctie opgelegd vanuit academiedirectie: hij mag pas opnieuw op stage als hij bewezen heeft dat hij zich kan gedragen. Dit om te voorkomen dat hij Avans in diskrediet brengt. De examencommissie van de academie wil de student een kans geven zich te bewijzen: 'De inhoudelijke beoordeling kan vertroebeld zijn door de moeizame omgangsvorm.'

Schikkingsvoorstel
Er wordt hem een schikkingsvoorstel gedaan: een verbetertraject van een aantal weken waarbij de student  kan bewijzen zijn gedrag en vakkennis op orde te hebben. Daarbij is het mogelijk om de startdatum van de stage aan te passen en mocht het financieel moeilijk zijn, kan de student een jaar extra studiefinanciering ontvangen.

Maar ondanks dat de stagecoördinator aangeeft dat de academie bij haar standpunt zal blijven en de student anders niet op stage mag, wil hij hier niet aan meewerken: 'Nog geen week!'

De zaak wordt ongegrond verklaard. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?