Terug naar overzicht

Van Kalmthout: ‘Hbo is enorm verbeterd’

Van Kalmthout vierde vrijdag zijn 25-jarig jubileum als hbo-bestuurder, waarvan achttien jaar bij Avans of een van de voorgangers. Tevens was het zijn afscheid als lid van het College van Bestuur van Avans. Van Kalmthout maakte van de gelegenheid gebruik om terug te blikken en vooruit te kijken.

{mosimage}Lager werkloosheidspercentage

Het gaat goed met het hbo constateert het bestuurslid; ‘Met 420.000 studenten is het hbo twee keer zo groot als het wo. De kwaliteit van het onderwijs is sinds de jaren tachtig flink gestegen. Hbo-afstudeerders kennen een lager werkloosheidspercentage dan universitair geschoolden of mensen met een mbo-diploma.’

‘De schaalvergroting die in 1983 is ingezet was nodig. Er waren op dat moment zestig hbo-instellingen in Brabant. Sommige steden hadden meerdere pabo’s. Als we niet tot schaalvergroting waren overgegaan, maar wel dezelfde groei in studentaantallen hadden gehad, zouden er nu vierhonderd hbo-instellingen zijn geweest in Brabant elke met zijn eigen bestuur.’

Kernopdracht

Wel waarschuwt Van Kalmthout dat je als bestuurder altijd betrokken moet zijn bij de kernopdracht. ‘Als onderwijsbestuurder moet je iets hebben met onderwijs, anders gaat het fout. Bovendien moet je tegenkracht organiseren en interactie tussen bestuur en organisatieonderdelen stimuleren.’

De kracht van goed hoger beroepsonderwijs schuilt volgens Van Kalmthout in de binding met de praktijk. ‘Je moet als hbo sterk beroepsgericht werken. Door samen te werken met bedrijven en instellingen en praktijkgericht onderzoek te doen.’ [AR]

In Punt 9, het medewerkersnummer, vind je een groot interview met Frans van Kalmthout. Punt 9 ligt vanaf 13 juni in de uitdeelbakken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?