Terug naar overzicht

Meer Avansopleidingen met numerus fixus

Het College van Bestuur van Avans wil in het studiejaar 2014-2015 bij meer opleidingen met een numerus fixus gaan werken.

Opleidingen als Fysiotherapie en Communication and Multimedia Design werkten al langer met een numerus fixus, voor komend studiejaar zijn daar de opleidingen Bedrijfskunde MER en Commerciële Economie al bijgekomen.

Kleinschalig
In een afscheidsinterview in Punt 9 kondigde toenmalige bestuurslid Frans van Kalmthout al aan dat meer opleidingen met een numerus fixus zouden gaan werken: ‘Met 25.000 studenten komt de bestuurbaarheid onder druk te staan. 30.000 studenten is echt te veel. Daarom zijn we als bestuur begonnen met het instellen van een numerus fixus voor opleidingen als Commerciële Economie en Bedrijfskunde MER. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen, maar de discussie om dat bij meerdere opleidingen te doen wordt nu wel gevoerd. De groei is ook reden geweest voor ons om bepaalde academies te splitsen. We willen het kleinschalig houden.’

Overzicht
Voor de volgende opleidingen heeft het College van Bestuur een numerus fixus aangevraagd:
Advanced Business Creation (Den Bosch). Capaciteit: 120. Vorm: Decentrale selectie.
Commerciële Economie (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 500. Vorm: Loting.
Communication and Multimedia Design (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 400. Vorm: Decentrale selectie.
Communicatie (Breda). Capaciteit: 120. Vorm: Loting.
Fysiotherapie (Breda). Capaciteit: 150, volgt de landelijke fixus. Vorm: Loting.
HBO-V (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 350. Vorm: Loting.
Bedrijfskunde MER (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 400. Vorm: Loting.
Small Business en Retail Management (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 380. Vorm: Loting.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 350. Vorm: Loting.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 400. Vorm: Loting.
Culturele en Maatschappelijke Vorming (Breda en Den Bosch). Capaciteit: 60. Vorm: Loting.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?