Terug naar overzicht

Avansstudenten runnen ziekenhuisafdeling

Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal opende deze week een leerafdeling waar derde- en vierdejaarsstudenten Verpleegkunde van Avans stage gaan lopen, zo meldt dagroosendaal.nl.

De leerafdeling is onderdeel van de Longafdeling van het ziekenhuis. Vijftien studenten Verpleegkunde gaan er twintig of veertig weken stage lopen om zich voor te bereiden op de beroepspraktijk.

Verantwoordelijkheden
De studenten krijgen naarmate de stage vordert meer verantwoordelijkheden toebedeeld zodat ze in de loop van de stage zelfstandig verpleegkundige zorg kunnen uitvoeren. Zo leren ze sneller met de verantwoordelijkheden om te gaan volgens John de Jonge, projectleider van de afdeling.

‘Het verschil met een stage op een gewone afdeling is dat de studenten van de leerafdeling met elkaar, maar altijd onder supervisie van gediplomeerd verpleegkundigen, verantwoordelijk zijn voor de 24-uurs zorgverlening’, aldus De Jonge.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?