Terug naar overzicht

Studenten vaker in beroep

Het aantal zaken dat studenten aanspannen tegen beslissingen van Avans stijgt al jaren. In 2012 waren er 193 beroepszaken. Dat is te lezen in het Jaarverslag 2012 van het College van Beroep, het onafhankelijke rechtsorgaan van Avans.

In 2012 ontving het College van Beroep in totaal 193 beroepschriften. 82 keer was dat bij de Kamer Breda/Tilburg en 111 keer bij de Kamer Den Bosch. In 2007 lag dat aantal nog veel lager. Toen kwamen er nog maar 35 beroepen binnen: 29 in Breda/Tilburg en slechts 6 in Den Bosch. In deze tabel zie je hoe het aantal beroepszaken de afgelopen vijf jaar is gestegen:

collegevanberoep_grafiek_460

Veel zaken worden overigens geschikt voordat ze ter zitting komen. Van de 193 beroepschriften in 2012 werden er 80 ingetrokken na schikking: de student kwam zelf tot een oplossing met de opleiding, docent of examencommissie. 52 beroepen werden om andere redenen ingetrokken. In 51 van de 193 zaken kwam het tot een zitting. Daarvan werd er één ter plekke geschikt, 38 zaken werd door het College ongegrond verklaard en 12 gegrond.

Bindend studieadvies
In veruit de meeste gevallen (62 keer) ging het beroepschrift over een negatief bindend studieadvies (bsa). De meeste beroepen werden dan ook ingediend in de maanden juli en augustus. Dertig keer was een student het niet eens met een afwijzing van een verzoek tot een extra herkansing. In 25 gevallen protesteerde de student tegen een bepaalde beoordeling van een tentamen, stage, enz.

Relatief veel zaken speelden er bij de Academie voor Bouw en Infra (33 keer) en de voormalige Academie voor Management en Bestuur (37 keer). Die laatste academie bestaat nu niet meer vanwege de opsplitsing van die academie.

Keylogger
Sinds 2010 heeft Avans ook een Geschillenadviescommissie. Daar kan een student een bezwaar indienen tegen een beslissing die het College van Bestuur heeft genomen. Dit gebeurde in 2012 zes keer: vier in Breda/Tilburg en twee in Den Bosch. Een voorbeeld van een zaak die bij de Geschillenadviescommissie kwam is de keylogger-zaak.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?