Terug naar overzicht

Aankloppen om verlies te verwerken

Medewerkers van het team verlies- en rouwverwerking van Avans gaan vanaf morgen de samenwerking met docenten verlieskunde aan. Dit om in de toekomst betere begeleiding te bieden op dit gebied.

Het blijkt dat er bij Avans nog meer behoefte is aan goede begeleiding voor studenten en medewerkers op het gebied van rouwverwerking. Ook binnen de organisatie Avans zijn er vragen hoe om te gaan met verlies. Daarom gaan begeleiders en vakdocenten van de Pabo, de Academie voor Gezondheidszorg en de Bossche en Bredase sociale academies samenwerken op het gebied van onderwijs, begeleiding en organisatie.

‘Er is op dit moment nog niet voldoende aandacht voor rouwverwerking’, legt coördinator verlies en rouw Corina van Steenhoven uit. ‘Onderwerpen zoals zelfdoding en schuldgevoel zijn zaken die te maken hebben met de dood, maar ook bijvoorbeeld reïncarnatie en spiritualiteit moeten meer aandacht krijgen.’

Huis met kamers
Het team verlies- en rouwverwerking – met onder meer decanen en psychologen – en docenten verlieskunde zijn nu nog afzonderlijk bezig met het thema en gaan deze twee werelden met elkaar te verbinden middels een community. Van Steenhoven: ‘Denk aan een virtueel huis waar in elke kamer een andere discipline stationeert. Dus in de een kamer de kennis van de vakdocenten en weer in een andere kamer de praktijkervaring van de begeleiders.’

‘Deze kamers worden verbonden door de gangen in de woning’, vervolgt Van Steenhoven. ‘We kunnen dan eens een blik naar buiten werpen om nieuwe inzichten te krijgen. En andere hogescholen kunnen een blik naar binnen werpen om inspiratie op te doen.’

Fundament
Nu is het nog een fictieve woning, het streven is om ook daadwerkelijk het huis te realiseren op ‘het dorp Avans’. Een huis met een voordeur waar je ook letterlijk kunt aankloppen met alle vragen rondom dit thema. Het project wordt na een jaar geanalyseerd om te kijken of het fundament stevig genoeg is en krijgt dan mogelijk een vervolg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?