Terug naar overzicht

Alle deeltijdopleidingen in een instituut

Alle deeltijdopleidingen uit de huidige academies halen en onderbrengen in een apart instituut. Dat is de lijn die het College van Bestuur gaat inzetten. In 2017 moet het proces zijn afgerond. Bestuursvoorzitter Paul Rüpp verwacht geen gedwongen ontslagen.

Het bestuur is tot het besluit gekomen vanuit twee afzonderlijke ontwikkelingen, zo licht bestuursvoorzitter Paul Rüpp toe: ‘Enerzijds is dat de constatering dat het aantal deeltijdstudenten al jaren afneemt, maar dat er juist bij de Academie voor Deeltijd minder afname is. Deeltijdstudenten zijn een ander type studenten dan voltijdstudenten. Je moet ze op een andere manier benaderen en lesgeven. Dat kan in een apart instituut voor Deeltijd beter dan bij de andere academies waar de primaire focus toch ligt bij de voltijdopleidingen.’

Mogelijk niet meer bekostigd
Een andere ontwikkeling die meespeelt in het besluit van het CvB is de mogelijkheid dat deeltijdonderwijs vanaf 2017 niet meer of op een andere manier bekostigd zal worden. ‘Ook dan willen wij de deeltijdtak overeind houden. Om dat te kunnen, moeten we nu stappen ondernemen.’

Landelijke voortrekkersrol
Volgens Rüpp kan Avans met het deeltijdinstituut een landelijke voortrekkersrol spelen. ‘Als een van de weinige hogescholen hebben we al een aparte deeltijdacademie. Daarnaast beschikken we met Avans + over een private tak die de kennis en kunde bezit om dat andere type studenten aan te spreken.’

Beperking van verstigingsplaats loslaten
Het deeltijdonderwijs zal de komende jaren rigoureus veranderen verwacht Rüpp. ‘Het moet flexibeler worden. Denk aan een curriculumopbouw in aparte modules die allemaal samen tot een diploma leiden. Ook de beperking tot één vestigingsplaats, waar we nu als hogeschool mee te maken hebben, wordt waarschijnlijk losgelaten. Dat betekent dat we naast het aanbieden van opleidingen in de Avanssteden bijvoorbeeld ook op verzoek van de Rabobank les mogen geven aan haar mensen in Middelburg, of bij Albert Heijn in Zaandam, zoals onlangs nog gevraagd werd.’

Momenteel komt zo’n 11 procent van de inkomsten van Avans uit de deeltijdopleidingen: rijksbekostiging en collegegeld. ‘Als dat wegvalt heb je een flink gat, dat willen we niet. Daarom is het zaak nu in te spelen op de komende veranderingen’, zegt Rüpp.

‘Ik verwacht dat een aantal docenten straks een keuze zullen maken tussen voltijd en deeltijd’

Het proces zal in fases gaan verlopen, te beginnen met de economische opleidingen. Daarna komen techniek en zorg aan de beurt en tenslotte de deeltijdopleidingen van de Pabo en de Academie voor Sociale Studies. ‘Ik verwacht dat een aantal docenten straks een keuze zullen maken tussen voltijd en deeltijd. Dat is ook helemaal niet gek want het zijn andere vormen van onderwijs’, zegt Rüpp. Er komt een sociaal plan voor medewerkers om mogelijke consequenties bij bekostigingsverandering in beeld te hebben.

Er wordt gesproken over vouchers in sectoren als techniek, onderwijs en zorg’

Veel van de toekomst van het deeltijdonderwijs zal afhangen van het besluit dat genomen wordt in Den Haag. Als de bekostiging echt stopt in 2017 zal een deeltijdstudie naar verwachting drie keer zo duur worden. ‘Er wordt gesproken over vouchers in sectoren als techniek, onderwijs en zorg. Of een systeem waarin naast de deeltijdstudent ook de werkgever een deel van de opleiding betaalt’, zegt Rüpp. Of dat laatste in de huidige crisistijd geen wishfull thinking is moet nog blijken. ‘Welzijnsinstellingen hebben te maken met forse bezuinigingen, je kunt je afvragen of zij nog mee kunnen betalen aan een deeltijdstudie van medewerkers. Heeft zo’n opleiding dan nog wel bestaansrecht?’

Kwaliteit blijven bieden
Voor Rüpp staat voorop dat de kwaliteit die Avans nu biedt niet verloren gaat. ‘Er bestaat nu een enorm verschil tussen de kwaliteitseisen waar private en publieke deeltijdopleidingen aan moeten voldoen. Straks moet er sprake zijn van een gelijk speelveld waarin voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen gelden. En Avans kan die bieden.’

Punt. Of had jij nog wat?

Willem van Pruissen, coördinator Deeltijd HBO-V

Mischien toch goed om op te merken dat er bij de Deeltijd opleiding tot HBO-Verpleegkundige sinds 2006 een groei heeft plaatsgevonden van 300%! (Abs. 40 studenten naar 120).

2013-10-01 16:16:47

Meer lezen?