Terug naar overzicht

Bussemaker: ‘Enorme doorbraak in onderwijs’

Er staat ons een enorme doorbraak in het onderwijs te wachten, nu zoveel onderwijsinstellingen hun lessen online met de wereld delen. Daar is onderwijsminister Bussemaker van overtuigd.

Steeds vaker zetten onderwijsinstellingen hun colleges op internet, constateerde minister Bussemaker vandaag bij de opening van het collegejaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De zogenaamde ‘massive online open courses’ (mooc’s) bereiken in potentie miljoenen studenten van over de hele wereld.

Trainen in flexibiliteit
‘Studenten kunnen kiezen welke vakken ze volgen aan welke instellingen’, voorspelt de minister. ‘En zo een opleiding samenstellen die optimaal aansluit bij hun behoeften en wensen, en die hen tegelijkertijd traint in de flexibiliteit die van hen gevraagd zal worden op de arbeidsmarkt.’

Docenten kunnen zulke mooc’s zelfs als huiswerk opgeven, oppert Bussemaker. Hun eigen contacturen kunnen ze dan gebruiken om de stof samen met studenten te verwerken. ‘Het is wél zo, dat juist vanwege alle mogelijkheden van open acces, mooc’s en flipping the classroom, hoogleraren en docenten zullen moeten nadenken over hun toegevoegde waarde.’

Minder investeren in collegezalen
De nieuwe mogelijkheden roepen praktische vragen bij haar op. ‘Denk aan de kwaliteitscontrole.’ Ook hoeven onderwijsinstellingen misschien minder te investeren in nieuwe collegezalen en kunnen ze hun geld wellicht ‘beter gebruiken om online colleges en online feedback van docenten te ontwikkelen’.

Zulk flexibel onderwijs past goed bij haar beeld van de toekomstige arbeidsmarkt. Studenten moeten ‘de vaardigheden ontwikkelen om later hun brood te verdienen op een flexibele arbeidsmarkt, waar carrières en beroepen permanent veranderen’, aldus Bussemaker. Want die arbeidsmarkt heeft straks vooral behoefte aan ‘specialisten die excelleren in hun vak én gemakkelijk van baan kunnen wisselen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?