Terug naar overzicht

Cijfer niet meegenomen in nieuw curriculum

Stel, je maakt je beroepsproduct in het oude curriculum en krijgt daar een voldoende voor, maar in het nieuwe programma wordt dat cijfer niet meegenomen. Het overkwam een Accountancystudent, ze tekende beroep aan.

De student behaalde haar beroepsproduct in het oude curriculum. Toen de opleiding een nieuw onderwijsprogramma invoerde werd haar – en andere studenten die in deze overgangsfase zaten – beloofd door de opleidingscoördinator dat de beroepsproducten zouden worden meegenomen in Osiris.

‘Het product uit het oude curriculum voldoet nog steeds aan de eisen’

Nieuw curriculum
De Accountancystudent behaalde de benodigde overige studiepunten in het nieuwe curriculum maar ontdekte dat een beroepsproduct nog niet verwerkt was in het systeem. Ze maakte daar melding van maar kreeg van de examencommissie te horen dat ze geen recht had op een vrijstelling voor het beroepsproduct.

‘Ik heb de afgelopen blokken alleen maar toetsprogramma’s meegelopen omdat ik ervan uit ging dat het geregeld was. Ik was ook niet ingedeeld om een nieuw beroepsproduct te maken. En het product uit het oude curriculum voldoet nog steeds aan de eisen’, legt de student uit tijdens de zitting van het College van Beroep voor de Examens (COBEX). ‘Het is vooral vreemd, want mijn beroepsproduct uit een ander blok is wél gewoon overgenomen.’

Geen vrijstelling
Maar de examencommissie van de Academie voor Algemeen en Financieel Management blijft volhardend, de student krijgt geen vrijstelling. De rechter zegt het een ingewikkelde zaak te vinden en vraagt om opheldering omdat ze vermoedt dat het om een misverstand gaat. Tijdens het vervolg van de zaak blijkt dit ook het geval te zijn. ‘Ik vraag niet om een vrijstelling’, zegt de student. ‘Het beroepsproduct moet simpelweg verwerkt worden in Osiris.’

De examencommissie geeft aan het verzoek van de student verkeerd te hebben geïnterpreteerd. ‘Als de student de bewijsstukken kan overhandigen, zie ik verder geen probleem.’ Na een dubbele bevestiging daarvan, gaat de student akkoord en trekt op advies van de COBEX-voorzitter de zaak in.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?